Den voldsutsatte lektor, Clemens Saers, som i flere år har kjempet i retten og media for sin sak, fikk omsider på sin 71-årsdag en formell og personlig beklagelse fra bystyret og ordfører Marianne Borgen.

All honnør til henne for det. Men her har man ilt langsomt! De av oss som har fulgt saken, vemmes. Boken han har skrevet, «Lærer på liv og død», er rystende lesning om en Kafka-prosess. I tillegg til overfallet, skaden og smerten, er de manglende rutiner, mangel på empati på egen skole og manglende inngripen fra egen rektor og etatssjef det mest rystende. Herfra bør en unnskyldning komme i tillegg til ordførerens. Måtte dette aldri skje igjen!