Annonsørinnhold fra Bydel Ullern

Hva er dette?

Utlysning av kultur og idrettsmidler - Kanskje ditt lag eller forening kan søke midler fra bydelen?

Bydel Ullern har i 2023 satt av 990.000 kroner til frivillighet, kultur- og idrettsaktiviteter i bydelen. Både offentlige og private lag, organisasjoner og foreninger i bydelen med behov for tilskudd, kan søke. Søknadsfristen er 31. mars.

Annonsørinnhold fra Bydel Ullern

– Vi oppfordrer alle lag og foreninger som fremmer kultur og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge i bydelen om å søke. Det er en god sum som skal fordeles og vi håper det kan bidra til glede og aktivitet blant bydelens barn og unge, sier leder av politisk sekretariat i Bydel Ullern, Tore Gleditsch.

Bydelsutvalget vil prioritere tiltak hvor søker kan synliggjøre ordninger for å inkludere barn og unge fra familier med lav inntekt og tiltak som motvirker ensomhet.

Det kan søkes om støtte til:

Oppstartstilskudd (oppstart av nye lag og foreninger i Bydel Ullern)

Tilskudd til kurs og studiebidrag for skolering av medlemmer og ledere

Tilskudd til konserter og andre arrangementer

Andre tiltak/formål innenfor søknadsområdet (retningslinjene)

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall. Merk at dette er en ordning hvor tilskudd gis til leie gjennomført i 2022. Tilskudd som søkes dekket må dokumenteres gjennom betalte fakturaer.

Tilskudd til fremme av frivillig arbeid i regi av lag og foreninger i Bydel Ullern (tiltak som initierer frivillighet i bydelen)

Kriterier for å søke:

I vurderingen vektlegges det om søknaden oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • Antall av organisasjonens medlemmer som har bostedsadresse i bydelen
  • Om tiltaket stimulerer økt aktivitet blant bydelens befolkning og fremme folkehelse
  • Om tiltaket fremmer kulturopplevelser for mange
  • Målgruppe(ne) til tiltaket
  • Tidspunkt og sted for aktiviteten

Retningslinjer og søknadsskjema finnes her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-kultur-og-idrettsaktiviteter-i-bydel-ullern/#toc-4

Kontaktinformasjon

Tore Gleditsch
E-post: [email protected]

Del artikkelen på Facebook