Annonsørinnhold fra Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker

Hva er dette?
Foto: Illustrasjonsfoto: NTB

Søk tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir deler ut midler til ulike aktiviteter hvor målet er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Søknadsfrist er 18. november 2022.

Annonsørinnhold fra Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Med privat aktør menes en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke kvalifiserer som frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke på denne ordningen.

Hvilke aktiviteter kan få tilskudd?

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. Videre skal tilskuddsordningen bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføre utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet, eksempelvis manglende sosialt nettverk, manglende tilknytning til skole/arbeid eller manglende deltakelse i fritidsaktiviteter.


Eksempler på ulike aktivitetstyper:

  • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
  • Jobbtilbud og veiledning
  • Utstyrssentral
  • Lokal fritidskasse
  • Kultur- og aktivitetskort
  • Aktivitetsguide
  • Åpen møteplass
  • Utprøving av arbeidsmodell

Følgende aktiviteter dekkes ikke av tilskuddsmidler:

aktiviteter som danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part

aktiviteter som dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov

aktiviteter som stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta

Slik søker du:

Det er Bufdir som er ansvarlig for tilskuddsordningen. For mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema kan du klikke her.

På siden som det er lenket til, finner du selve utlysningen, forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge og veilederen til forskriften. Det anbefales at alle som ønsker å søke leser disse dokumentene nøye.

Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype som det søkes om tilskudd til.

Kontaktpersoner i bydelene

Bydel Vestre Aker:

Marianne L’Orsa Kragstad, 

tlf: 958 08 503

e-post: [email protected]

Bydel Ullern:

Stine Fritz

tlf: 901 19 812

e-post: [email protected]

Del artikkelen på Facebook