Annonsørinnhold fra Bydel Vestre Aker

Hva er dette?

Kjenner du til tilbudet Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker?

Vi er i ferd med å legge 2022 bak oss og mange er i full sving med forberedelser til jul. 2022 har vært et begivenhetsrikt år der livet sakte, men sikkert har beveget seg tilbake til normalen etter pandemien som berørte oss alle. Nå som vi nærmer oss årets slutt ønsker bydelen å belyse tilbudet Oslohjelpa, og fremheve deres flotte innsats og tilbud til foreldre og barn.

Annonsørinnhold fra Bydel Vestre Aker

Hva er Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker

Barn og unge trekkes frem som en ekstra sårbar gruppe etter pandemien, men vi må ikke glemme foreldrene. Å være forelder er til tider utfordrende, og det kan føles vanskelig å søke veiledning og støtte. Denne veiledningen og støtten kan du få hos Oslohjelpa.

Leder av tilbudet i Vestre Aker, Vibeke Vetland, kan fortelle at det tilbys både foreldreveiledning, individuelt og i gruppe, og temakvelder i bydelen. Temakveldene kan for eksempel handle om oppdragerrollen, nettvett og psykisk helse. Vi tilbyr også et bredt spekter med veiledning til foreldre av barn og unge.

Bydelen tilbyr COS (Circle of security), Tuning into kids, Tuning into teens og ICDP. Kursene strekker seg over 8-10 møter og retter seg mot foreldre til barn og unge. Kursene har det til felles at de skal bidra til et godt samspill mellom foreldre og barn/unge, og at barn og unge står bedre rustet til å møte utfordringer de møter i livet. Informasjon om oppstartsdatoer og påmeldingslinker for kursene legges ut på bydelens sosiale medier, nettsider, og informeres om via helsestasjon, barnehage og skole.

– Oslohjelpa er opptatt av å understreke at hele tilbudet er et lavterskeltilbud. Foreldre og omsorgspersoner skal kunne ta kontakt uavhengig av hva som står på tilbudsplakaten. Oslohjelpa ønsker i samspill med innbyggerne våre å finne ut hva som er viktige temaer. Familielivet kan til tider være tøft og at det kan være like tøft å be om hjelp. Av erfaring over lengre tid er tilbakemeldingen tydelig, det er godt å snakke med utenforstående og andre i like situasjoner. Oslohjelpa skal sørge for å komme de som kontakter oss i møte med varme og annerkjennelse, fortsetter Vetland.

Hvordan ser programmet ut for 2023?

Oslohjelpa vil i 2023 lansere tilbud om samtalegrupper med ulik tematikk. Dette skal være en arena uten metodikk der man kan møtes i samtalegrupper. Her vil det være muligheter for å finne støtte hos hverandre. Dette tilbudet er et resultat av at Oslohjelpa i bydelen har lyttet til innbyggerne og deres behov. Det har hele tiden vært viktig å tilpasse seg etter tilbakemeldingene fra de som faktisk skal bruke tilbudet.

– En annen nyhet som må nevnes er Oslohjelpa og bydelen siste tilskudd, en robot, rettere sagt tre roboter, forteller Vetland med stort engasjement.

– Dette er virkelig en julegave til bydelen og Oslohjelpa. Robotene fikk bydelen av Rotary Klubb Oslo i forbindelse med deres 100.års-jubileum. Robotene kalles AV1 og er kort fortalt et verktøy som skal kunne gi tilstedeværelse for personer som ikke kan delta i hverdagslige aktiviteter, som skole og fritid. Ved å plassere en AV1 i klasserommet skal denne kunne hjelpe barn og unge som av ulike årsaker strever med å delta på skolen, muligheter til å delta i klasseundervisning. Dette kunne jeg snakket om langt inn i romjulen, avslutter Vetland.

Hvordan kan innbyggere komme i kontakt med Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker?

Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker er et lavterskeltilbud og det skal være enkelt å komme i kontakt med oss. Skriv til oss på mail, ring oss eller søk oss opp via Oslo kommune sine nettsider. Dere kan også finne oss på sosiale medier.

E-post: [email protected]

Telefon: 90821005 (mandag-fredag 08.30-15.30)

Nettside

Facebook: Oslohjelpa Vestre Aker/Forebyggende ungdomsteam og

Bydel Vestre Aker.

Riktig god jul og et godt nyttår fra Oslohjelpa i Bydel Vestre Aker! 

Del artikkelen på Facebook