Annonsørinnhold fra Eie Eiendom Røa, Skøyen og Ullern

Hva er dette?

Eiendomsmarkedet i Oslo vest

Som lokalmegler ønsker jeg å ta et dypdykk i boligmarkedet i Vestre Aker og Ullern, fordi det er her jeg selger mest. Så hvis du går med tanker om kjøp, salg eller kun er nysgjerrig, så får du en oppdatering av meg her.

Annonsørinnhold fra Eie Eiendom Røa, Skøyen og Ullern

Oppdatert 24.06.2022

Vurderer du salg av din nåværende bolig?

Lenger ned i artikkelen vil du finne mine tips til et godt boligsalg.

Lurer du på hva din bolig er verdt i dagens marked? Eller vurderer du salg?

Klikk her!

Statistikk hittil i juni måned 2022 – Vestre Aker, Ullern og Oslo

Gjennomsnittlig kvm-pris pr. P-rom

I VA+Ullern er gjennomsnittet kr. 91 542,-

I Oslo er gjennomsnittet kr. 91 501,-

Avvik fra prisantydning hittil i juni:

I VA+Ullern har 36% av boligene gått under prisantydning, 57% har gått over og 6% har blitt solgt for prisantydning.

I Oslo har 23% av boligene i Oslo blitt solgt under prisantydning og 65% har blitt solgt over. 12% har blitt solgt for prisantydning.

Omsetningshastighet:

For VA+Ullern er så langt i juni 18 dager.

For Oslo så langt i juni 17 dager.

Vestre Aker, Ullern og Oslo – juni 2022 hittil denne mnd.

HISTORISK UTVIKLING I PRISER 2010-2022 VA+ULLERN MAI MND.

Salgspris VS prisantydning:

Omsetningshastighet:

Omsetningshastigheten sier noe om hvor lang tid det tar fra boligen blir lagt ut for salg, til endelig salgsdato.

Juni 2022:
VA+Ullern: Gjennomsnittlig omsetningshastighet på solgte boliger var på 18 dager.
Oslo: Gjennomsnittlig omsetningshastighet på solgte boliger er hittil 17 dager.

Hittil i år:

VA+Ullern: Gjennomsnittlig omsetningshastighet på solgte boliger er på 20 dager.
Oslo: Gjennomsnittlig omsetningshastighet på solgte boliger er på 18 dager.

Endringer i småhusplanen i Oslo?

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo har utarbeidet et forslag til revidert småhusplan som nå skal på høring. Etaten ønsker i større grad å ta vare på småhusområdenes særpreg og verne grønne kvaliteter.

Høringsperioden går fra 6. april til til 30. mai. Planen videre er at revidert småhusplan skal behandles politisk 4. kvartal 2022. Forslaget som foreligger endrer ikke på hvilke områder som er berørt av regulering, men på de skriftlige bestemmelser. Nøkkelpunktene som er foreslått endret er oppsummert nedenfor.

• Det tillates kun oppføring av en-, to- og tremannsboliger med inntil én sekundærleilighet (ingen begrensning i dag, men boligene skal ha småhuskarakter)

• Minste tillatte tomtestørrelse er 600 kvm for hver boenhet (ingen begrensning i dag)

• Minste avstand mellom bebyggelse er 8 meter (ingen begrensning i dag)

• Tillatt utnyttelse per tomt reduseres fra 24% til 16%

• Minimum 65 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep

• Innstramning i bruk av bebyggelse og anlegg under bakken

• Reduksjon i maksimal høyde på boliger

• Bevaring av det grønne styrkes og trevernet blir tydeligere

• Håndtering av overvann ivaretas i bestemmelsene

• Forbud mot takterrasser

• Parkering etter den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm

Ønsker du tilbud på salg av eiendom? Eller en verdivurdering av din bolig?
Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat på telefon eller send meg en epost.

Evt. kan du også klikke her.

Jeg ser frem til å høre fra deg!

EIE SKØYEN, ULLERN & RØA

Lina Møretrø
Eiendomsmeglerfullmektig/Partner
99 59 83 99
LM@eie.no

Del artikkelen på Facebook