Outdoor recreation, Shorts, Plant, Tree

Frisklivsmarsjen på Bygdøy i år. Foto: Bydel Ullern.

Annonsørinnhold fra

Font

Tilbud fra Ullern frisklivssentral

Frisklivssentralen i Bydel Ullern har flere lavterskeltilbud til deg som innbygger. Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste. Til høsten tilbyr frisklivssentralen kurs, veiledning og tilbud til alle interesserte i bydelen.

Hvilke tilbud kan du få?

Til høsten vil frisklivssentralen tilby kurs, veiledning og oppfølging for et bedre kosthold, bedre søvn og mer fysisk aktivitet. Tilbud gis både i gruppe og individuelt. Det vil i tillegg gis tilbud om oppfølging til deg som har utfordringer knyttet til senfølger etter Covid-19.

Treningsgruppene er på dagtid og har en varighet på cirka en time. Tidligere erfaring med trening er ikke nødvendig, du vil få veiledning og støtte til å komme i gang og bli trygg på treningen.

Hvem kan delta og når begynner det?

Alle innbyggere i Bydel Ullern er velkommen til å ta kontakt. En frisklivsdeltagelse begynner med en helsesamtale som tar utgangpunkt i dine mål og behov, deretter avtaler vi veien videre. Frisklivssentralen er en helsetjeneste og deltagelse er gratis.

Høres dette interessant ut for deg? Da kan du lese mer om frisklivssentralen på nett ved å følge lenkene under. Du kan også ta kontakt direkte per telefon eller sende oss en e-post.

Les mer om Ullern frisklivssentralen på nett

Kontakt Ullern frisklivssentral:

Mail: [email protected]

Telefon: +47 47 66 57 18