VESTRE AKER: I Pilotveien på Hovseter er det åtte ladeplasser for el-bil. Bymiljøetaten vil gjøre fire av disse om til bildelingsplasser. Da Akersposten besøkte Pilotveien tirsdag ettermiddag, var for øvrig samtlige ladeplasser i bruk. Byrådet ønsker å legge bedre til rette for bildeling og målet er å få opprettet cirka 600 bildelingsplasser rundt i byen.

I Lybekkveien ved Gressbanen vil det bli innført parkeringsforbud på høyre side av veien sett fra Holmenkollveien, frem til der Hemingveien krysser. Lybekkveien er fortausløs og forbudet innføres for å bedre fremkommeligheten i veien.