MONTEBELLO: De bor på toppen med flott utsikt mot Makrellbekkdalen og Husebybakken skipark. Med kone og tre barn med en toåring som minstemann, hvor alle trives, så fremtiden lys ut. Øystein Røe har i mange år vært en av de ivrigste frivillige med å holde Husebybakken skipark i gang med den lille slalåmbakken og lysløypa rundt, til glede for de minste i nærområdet. Vanligvis ville han gledet seg til å sette i gang snøproduksjon i desember.

- Jeg har alltid skiene plassert på nedsiden av huset om vinteren, og jeg kan vel trygt si at det er ikke mange som har «ski in/ski out» midt i Oslo, sier Røe, som flyttet inn i 2006.

Belastningen vil bli for stor

Tomten strekker seg ned til skiparken, som de nærmeste årene vil bli stengt når rigg-området for vannbehandlingsanlegget kommer på plass i nær fremtid. Nedenfor huset har han etablert et lekeområde, blant annet med trampoline og zipline til barna. I tillegg har familien en liten hønsegård, som forsyner dem med ferske egg og som er til stor glede for minstemann på to år.

- Det er et eldorado for barn, og jeg har fått rammetillatelse til å bygge ut på huset, blant annet med et ekstra soverom etter at minstemann kom i desember 2018.

Så kom beskjeden om planene for nytt vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen, med portal og rigg- og anleggsområde i skiparken, hvor blant annet noen hundretusen lastebiler skal inn og ut av området de nærmeste årene. Hovedproblemet er at portalen med tunnel kommer så å si rett under føttene deres.

- Dette forsto Vann- og avløpsetaten var et stort problem og ba Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om å innløse tomten. Som det står i reguleringsplanen, belastningen ved å bo her vil bli for store. Jeg innså at vi ikke kunne bo her lenger, med de konsekvensene et mangeårig, stort rigg- og anleggsområde rett utenfor stuevinduet og mange år med sprengninger og annet støyende arbeid ville medføre for oss, sier Røe.

Saken fortsetter under bildene

Ubeboelig og sikkerhetsrisiko

Det kommer da også klart frem i detaljreguleringen for prosjektet, som er vedtatt av bystyret, hvorfor eiendommen må innløses. Røes eiendom er en av tre eiendommer som blir spesielt omtalt i detaljreguleringen:

Eiendommene er inkludert planforslaget fordi det i anleggsfasen vil være nødvendig å innløse eiendommene. Innløsning av eiendommene vil kunne gjennomføres på grunnlag av vedtatt reguleringsplan. Innløsning må gjennomføres fordi nærhet til portalen vil gjøre boligene ubeboelige og fordi anleggsarbeidet vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for bygningene. Erverv vil bli håndtert av forslagstiller i henhold til gjeldende lover og regelverk.

- Vi er nettopp ferdig med Statnetts arbeider i samme område gjennom fire år. Det var en påkjenning for oss. Vi vet at arbeidene som nå skal settes i gang med en varighet på 8 til 10 år og med til dels døgnkontinuerlig drift, får mye større konsekvenser. Jeg måtte snakke med barna mine om dette. Det var en vanskelig prosess, i og med at de synes det er trist å måtte flytte. Jeg motiverte så godt jeg kunne, til de var innforstått med at det var nødvendig å flytte, fortsetter han.

Urimelig lavt

Så tok saken en uventet vending.

- Jeg må flytte til et annet sted, og på grunn av barna som går på skole, forhåpentlig til et område som ikke ligger for langt unna. Da er jeg avhengig av å få solgt til takst, så vi kan kjøpe noe tilsvarende i nærområdet, men det er ikke EBY villig til å gi, sier Røe.

Det har vært en lang prosess med ulike takstmenn inne i bildet.

- I og med at VAV har vært ryddige i denne sammenheng og bedt om innløsning av eiendommen, så trodde jeg at vi skulle oppnå enighet med EBY relativt raskt da prosessen startet sommeren 2019. Men det har tatt tid. Det tok flere måneder før EBY kom med en takst, som lå urimelig lavt, 20 prosent under de andre takstene og verdivurderingene. Vi snakker om et hus med et boareal på 200 kvadratmeter og en tomt på 1,6 mål midt i Oslo. Huset er bygget i 1964 og er i svært god stand med nylige oppgraderinger til en halv million og med rammetillatelse til påbygg. I forbindelse med at min ekskone og jeg skilte lag, ble hun betalt ut til takst i 2017. Det var etter at tre ulike takstmenn hadde vært inne i bildet, forteller Røe.

Tilbyr under 2017-pris

Så kom EBY med et tilbud som var under prisen han betalte for huset i 2017.

- Det var langt under det jeg kunne akseptere. Samtidig hevdet EBY at boligen i 2017 nok var feil priset. Det syntes jeg var svært urimelig. EBY hadde leid inn to meglere for å taksere eiendommen. Det førte til to ulike takster, hvor EBY forholdt seg til megler som ga en uakseptabel lav takst. Verdivurderingen til den andre megleren som EBY engasjerte, er helt i tråd med tre andre takstmenn, som har vurdert eiendommen. Siden har EBY kommet med et nytt tilbud, men de er fortsatt 10 prosent under laveste verdivurdering fra de andre meglerne og mener de har strukket seg langt. Nå eksproprierer også EBY 10 kvadratmeter av tomten slik at vi ikke har mulighet til å selge og flytte og forholder seg ikke til at VAV har definert eiendommen som ubeboelig og farlig å bo på, sier Røe.

Rammer uskyldig familie

Han er fortvilet, og anleggsmaskinene er rett rundt hjørnet.

- Vi vil virkelig ikke bo her med all den risiko, støy, støv og rystelser som jeg vet kommer. Men skal vi uforskyldt bli tvunget til å gå ut av dette med et stort tap? Vi ønsker ikke å tjene på dette, men vi må få kjøpt oss en tilsvarende bolig i området så barna våre fortsatt kan gå til skolen og leke med vennene sine. Hva skal VAV gjøre om vi blir boende? Alle støyberegninger er basert på at eiendommen er fraflyttet. Skal de starte dette arbeidet på nytt? Dette enorme milliardprosjektet skal altså ramme en uskyldig familie med tre barn og fire høner. Det synes jeg er svært ufint av EBY og Oslo kommune.

Akersposten spør EBY

Akersposten har stilt EBY følgende spørsmål i epost:

- Det er ikke oppnådd enighet om verdivurdering av eiendom i Husebybakken 23, etter at Vann- og avløpsetaten har bedt om at denne skal innløses i forbindelse med arbeidet med vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen.

Forhandlingene om innløsning har stoppet opp. Kan EBY si noe om årsaken til dette og om ikke foreldre med barn må få en pris de kan leve med når de blir "tvunget" til å flytte? De mener det er nødvendig med et vesentlig hopp i pristilbudet for eiendommen for at de ikke skal gå med tap, når de skal ut i boligmarkedet for å skaffe seg noe tilsvarende det de har i dag.

EBY svarer følgende i epost:

"Det skal bygges ny reservevannforsyning til Oslo fra Holsfjorden via Bærum. Et renseanlegg skal anlegges i grunnen ved Huseby. Reguleringsplan S-5058, vedtatt 13.11.2019, er bakgrunnen for saken. I forbindelse med tiltaket er det behov for å erverve grunn både midlertidig (ca. 187 m2) og permanent (ca. 10 m2) fra denne eiendommen som er på totalt 1599 m2. Kommunen har ikke behov for eller nødvendig tvangsgrunnlag til å erverve hele eiendommen. Fordi tiltaket i en begrenset periode vil medføre særlige ulemper for grunneier, imøtekom Oslo kommune et ønske fra grunneier om å igangsette forhandlinger om kjøp, men da under forutsetning av at pris og øvrige vilkår var akseptable for kommunen. Årsaken til at forhandlingene har stoppet opp er at partene ikke har kommet til enighet om pris.

EBY har innhentet takst, meglervurderinger og selv foretatt prisundersøkelser og med bakgrunn i disse verdivurderingene mener vi grunneiers prisforventning er for høy. Likevel økte vi vårt tilbud i et forsøk på å komme til en minnelig løsning, men dessverre er avstanden mellom kommunen og grunneier for stor.

Grunneier tvinges ikke til å flytte som følge av tiltaket, men i den begrensede perioden som vil medføre særlige ulemper, vil kommunen tilby grunneier en midlertidig bolig. Kommunen vil også se på andre støyreduserende tiltak på grunneiers eiendom."

Tolker virkeligheten på annen måte

Røe viser igjen til vedtatt detaljregulering hvor det understrekes fra VAV: Innløsning må gjennomføres fordi nærhet til portalen vil gjøre boligene ubeboelige og fordi anleggsarbeidet vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for bygningene.

- EBY har sin egen tolkning av virkeligheten. VAV har gitt EBY i oppdrag å kjøpe boligen. Det er ikke vi som har tatt dette initiativet. VAV ønsker ikke at vi blir boende, men kan ikke kjøpe eiendommen i og med at det er EBY sin oppgave. EBY velger å ikke ta til seg oppdrag fra VAV om å kjøpe eiendommen, utover det som er nødvendig knyttet til byggingen av anlegget. Hva da med vår livssituasjon og sikkerhet?

Han understreker at flytting inn og ut av en midlertidig bolig ikke er aktuelt, hvor det er høyst usikkert hva som skjer og når ting vil skje med boligen deres de nærmeste årene. Han ønsker å ha en stabil og forutsigbar fremtid for familien.

- EBY mener altså fire av fire meglere setter feil pris på huset og mener vi skal godta en helt annen verdivurdering. Dermed tvinges vi til å bli boende i et anleggs- og sprengningsområde, med tidvise avbrekk i midlertidig bolig, uten mulighet til å skape en stabil livssituasjon et annet sted i nærområdet. Vi har gjort det vi kan for å komme EBY i møte og for å få løst denne situasjonen. For å vise at vi har vilje til å finne gode løsninger, har vi vært villige til å godta EBYs tilbud i utkjøp hvis vi får gjenkjøpsavtale. Det har EBY blankt avvist. Vi har også foreslått avtaleskjønn. Altså at vi blir enige om en avtale, men at skjønnsretten setter prisen. Det nekter de også, avslutter Røe

Følg Akersposten på Facebook