Dette opplyser byrådet i en pressemelding.

– Byrådet gir nå en tydelig beskjed om at byggesøknader som samsvarer medforslaget til ny småhusplan skal kunne behandles, sier byråd for byutvikling Hanna E.Marcussen.

Byrådet anbefaler å opprettholde det midlertidige byggeforbudet i forbindelse med revidering avsmåhusplanen, men understreker at søknader som samsvarer med forslaget til ny småhusplan vil kunne bli behandlet. Byrådets innstilling skal videre til behandling i byutviklingsutvalget.

– Vi har vurdert alle innspillene og klagene grundig. Jeg har stor forståelse for at det midlertidige byggeforbudet kan oppleves vanskelig både for privatpersoner og bedrifter. Vi jobber derfor for at denne midlertidige fasen skal vare så kort som mulig, sier byråden og fortsetter

– Alle skal behandles likt etter loven, og det er vanskelig å lage tilpasninger uten at det som oppfattes rettferdig for noen blir urettferdig for andre. Derfor anbefaler vi byutviklingsutvalget å opprettholde det midlertidige byggeforbudet slik det er.

Byrådet vil at småhusområdene i større grad skal skjermes for fortetting og at videre utbygging bør skje med sterkere vern av småhusområdenes særpreg og vern av grønne kvaliteter. Dette er også årsaken til at Plan- og bygningsetaten mente at et midlertidig byggeforbud var nødvendig inntil den reviderte planen er vedtatt.

.– Et byggeforbud vil dessverre alltid ramme noen, og derfor ønsker vi å gjøre denne perioden så kort som mulig. Vi kan ikke risikere et ras av byggesøknader med høy fortetting og der mye grønt går tapt mens småhusplanen er under revidering. Vi vil at småhusområdene skal få et sterkere vern, og da må vi ta grep for å sikre at de kvalitetene vi ønsker å bevare ikke går tapt for alltid. Vi planlegger for at den reviderte småhusplanen med nye bestemmelser skal bli ferdig iinneværende bystyreperiode, slik at alle relativt raskt vet hva de har å forholde seg til ved utbygging i småhusområdene, sier Marcussen.