BYDEL ULLERN: Kommune og bydel har mange oppgaver. I vår hverdag er det offentlige tjenesteapparatet til stede i mange faser av våre liv.

Det er det vi omtaler som velferdssamfunn. Det er vi stolte av. Tross dette, er det fortsatt mange uløste oppgaver. Spørsmålet er om vi ønsker at det offentlige tjenesteapparatet skal ta enda større plass og ansvar? Og hva er i så fall alternativet?

Det frivillige og idretten bidrar med viktige supplement til det offentlige tjenesteapparatet, i form av møteplasser, besøkstjenester og redningskorps. Noe er avhengig av bidrag fra kommune og bydel, men hovedsakelig er virksomhetene basert på frivillig innsats og innsamlede midler.

I Bydel Ullern har vi 27.000 arbeidsplasser – et betydelig næringsliv. I motsetning til i andre kommuner og bydeler, er det svært få bedrifter som bidrar aktivt til lokalsamfunnet i Ullern. Det er antagelig ikke bevisst, men det er et tankekors. Ungdom, eldre, idrettslag, korps og andre foreninger har store, udekkede behov.

Vi politikere etterlyser et større samfunnsansvar fra næringslivet i Ullern. Større engasjement kan utgjøre stor forskjell for lokalsamfunn og enkeltpersoner. Tar næringslivet i Bydel Ullern utfordringen?


Carl Oscar Pedersen (H)
Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern


PS! Innlegget står på trykk i nyhetsbrevet fra Bydel Ullern, som er sendt til bydelens husstander denne uken.

Har du noe på hjertet? Skriv et innlegg, du også! Send til post@akersposten.no.


LES OGSÅ: Foreldrenes gave til vennskap på Bestum


– Vi spiller i korps uten å få gnagsår

Høyblokker langs Mærradalen


Går imot dyr sykkelvei


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!