BESTUMKILEN: Ettersom offentlige tilbud som mange leirskoler og svømmehaller har holdt stengt i korona-tiden, har Oslo Kajakklubbs (OKK) sommerleir skutt fart og skapt sommerjobber for ungdom.

Casper Dege Simonsen (17) fra Lilleaker har vært i padleklubben siden åtte-ni-årsalderen. Tidlig ble han oppfordret til å padle i norgescuper og stevner rundt om i landet. Dette kombinerte Casper med både langrenn og skiskyting.

I dag har satsingen til unggutten gått mest over til skiskyting. Likevel bidrar 17-åringen på årets sommerleir i Bestumkilen, som betyr noe helt spesielt for han.

– Da jeg kom ned til klubben igjen den første dagen jeg skulle være instruktør, følte jeg på et savn etter hvor fantastisk dette er å drive med. Jeg er ikke aktiv padler lengre, men det er veldig koselig å komme ned og se kjente fjes, sier han.

Rask forbedring

Videre forteller han om sin opplevelse av å være instruktør og lære bort til barn som kommer på leir.

– Vi ser store fremskritt på få dager. De kommer fort opp på nivå, og da blir man fornøyd med å se mestring. Jeg er heldig som får jobbe her, istedet for å bruke sommeren på å løfte pappesker på et lager. Det er morsomme dager med bading og padling med barna, sier han.

Oslo Idrettskrets, byrådet i Oslo, Sparebankstiftelsen og Astrup stiftelsen er blant avgjørende støttespillere som er med på å få gjennomført en fullverdig idrettssommer i Oslo. De er med på å skape leir for alle. Flere av plassene er øremerket barn i lavinntektsfamilier og med minoritetsbakgrunn. I tillegg skaper midlene sommerjobb for ungdom.

Simonsen forteller om et tilbud som fyller et tomrom, men som han mener er borte nå.

– Barn mister feriemuligheter, så de kommer på padleklubben for å lære å padle. De finner fellesskap og kommer inn i en boble. Jeg håper noen blir like hektet som jeg ble, sier Simonsen.

Sommerleiren til OKK styres hovedsaklig av ungdommer der halvparten av instruktørene er erfarne trenere, mens resten er assistenter. Aktivitetsleder for OKK er Stein Ragnar Hagen-Breda, som tok over stafettpinnen nylig. I mai og juni har Hagen og andre trenere drevet kajakkskole for 9-14 åringer etter skoletid og kajakkurs på dagtid i samarbeid med Sollerudstranda skole med elever fra 8-10 klasse.

– Leiren styres av ungdom. Vi fikk noen ungdommer på kurs fra Sollerudstranda skole, som er atletiske arbeidskarer. Etter opplæring i introduksjon og grunnkurs, tilbød vi dem som hadde lyst sommerjobb. Totalt er det 16 ungdommer som er med på å styre leiren. Åtte av dem er veldig erfarne kajakktrenere, mens vi har åtte assistenttrenere som jeg håper vil satse på det i fremtiden. Enkelte har allerede spurt om de kan få sommerjobb neste år, sier Hagen-Breda.

Fokus på inkludering

Denne blandingen av trenere og assistenter, er noe trener Simonsen ser på som positivt for utviklingen av ungdommen og barna.

– Alle blir bedre til å padle hver eneste dag. Vi kjører også treninger innendørs med assistentene som har bakgrunn fra turn, styrke og andre idrettsaktiviteter. De kommer med innspill til styrkeøvelser der alle er på å bidra hele tiden. Hvis det er barn som ikke vil trene styrke eller padle, spør vi hva de vil. Da gjør vi andre ting som krabbefisking, tegning eller for eksempel jogging. Vi er fleksible, sier Simonsen.

Avslutningsvis forteller Hagen-Breda at det å være barn og ungdomsledere på denne type leir, krever både ansvar og fokus på å lede og leke med barna. Men også at fokuset er rettet mot å sette enkelte mål for trenerne på leiren, innbefattet inkludering av alle barn. Samhold er med på å skape et godt miljø.

– Kajakkmiljøet skaper samhold når man drar på tur sammen. Man har en "buddy", som sikrer at alle passer på og støtter hverandre underveis. Dette er noe barna skal lære. Det er et lederskapsfokus der ungdommene jobber i team, som de modellerer videre til barna. De stiller enkle spørsmål, som gjør at barna kan komme med sine ideer og tanker. Vi har et bevisst fokus på å sitte i ring for å inkludere alle. Vi evaluere dagen sammen, både de gode og ikke fullt så gode tingene som har hendt, eller hva man føler på etter at dagen er ferdig, avslutter Hagen-Breda.

Oslo Kajakklubb har satt opp sommerleir for barn fra 8 til 14 år, hele sommeren (unntatt uke 28). Det er også noen ledige plasser. Her finner du mer informasjon.