Jeg har jobbet med barn i hele mitt voksne liv og Kristin Borg som er 4. kandidat for SV til bydelsutvalget i Ullern har brukt et langt liv på å synliggjøre hvilke utfordringer demente står overfor i hverdagen. Vi ser at disse gruppene har mange felles utfordringer. De må kunne føle trygghet ute i det offentlige rom og trenger spesiell tilrettelegging. Ullern SV, med Kristin Borg i spissen, har fått gjennomslag for vedtak om at Ullern skal være en demensvennlig bydel. Da er det nettopp tilrettelegging som skal til.

Et eksempel er enkel og forståelig skilting og veifinning. Foreldre til barn og foresatte til demente som reiser alene må være trygge på at de kommer fram dit de skal. Da er skilting avgjørende. Akersposten har tidligere skrevet om skiltingen på Smestad. Der er det umulig å finne fram hvis du ikke er kjent. For å få en demensvennlig bydel er skilting et viktig område vi i bydelen må jobbe med.

Kollektivtrafikken er viktig for både barn som reiser alene og demente. I Lisboa har alle T-bane-linjer egne farger og alle stoppestedene har dyrenavn med bilder av disse på stasjonene. Da er det lett å vite hvor en skal gå av. Slik enkel skilting vil være nyttig for alle. Et annet eksempel kan være en passasjer på bussen som virker forvirret eller ruset, men som egentlig trenger hjelp til billetten av en forståelsesfull bussjåfør. Barn kan trenge den samme hjelpen.

Trafikksikkerhet er enda et eksempel. Alle må føle seg trygge når de ferdes i trafikken. Dette gjelder spesielt barn og demente som kan være uforutsigbare. Det må være rom for å gjøre feil som syklist og gående. Vi må ha det som heter «tilgivende trafikk». Det betyr blant annet at en bilist som følger reglene IKKE skal kunne drepe et barn eller en annen person som gjør en feil eller er uoppmerksom i trafikken. Lav fart og tydelig merking er viktig.

Å bli en demensvennlig bydel innebærer også at handelsstanden, tjenesteytende næringer og alle virksomheter som har med mennesker å gjøre blir opplært i å ivareta folk som trenger veiledning eller hjelp for å gjøre det de skal ute i det offentlige rom. De fleste av oss er flinke til å hjelpe barn, men vet ikke helt hvordan vi skal håndtere demente som gjerne trenger den samme hjelpen. Kunnskap og kursing er noe av det Ullern SV vil jobbe med framover for å gjøre bydelen demensvennlig.

Gladmeldingen er at en demensvennlig bydel er godt for alle. Når vi er slitne, lei oss eller ukonsentrerte trenger vi også litt veiledning og hjelp for å finne fram.