Immunolog Gunnveig Grødeland kommer til Ullern kultursenter onsdag 11. mai kl. 12.

LILLEAKER: – Vi er nå inne i det vi kan kalle normaltilstanden, fortsetter Grødeland, som er seniorforsker og arbeider med å utvikle vaksiner. Hun anbefaler alle over 65 år om å vaksinere seg både mot influensa og mot SARS-CoV-2­-viruset.

I dag er det de over 80 år som får tilbud om en 4. dose, men det er grunn til å tro at når høsten nærmer seg, vil alle ned til 65 år få dette tilbudet.

– Vi blir aldri kvitt viruset, som kom til oss for et par år siden. Vi må lære oss å leve med det, slik vi gjør med influensavirus.

– Vil koronavaksinen gå inn som en del av influensavaksinen?

– Ikke de første årene. På sikt vil den kanskje det. Foreløpig må en ta både influensavaksine og koronavaksine. Akkurat hvilken variant som vil komme av disse to virusene til høsten, vet vi foreløpig ikke.

– Vil vi få flere slike pandemier?

– Slike pandemier kommer med ulike mellomrom, sier Grødeland, som forteller at viruset, som skapte Spanskesyken for vel 100 år siden, lever vi godt sammen med i dag. Dets arvtakere er i dag vanlige sesonginfluensavirus. Mange husker trolig også Asia-syken i 1957. Vi fikk noen vekkere for noen år siden med svineinfluensaen, og vi vet at på et tidspunkt vil det nok også komme en ny fugleinfluensa som kan smitte oss.

– Vi opparbeider oss en immunitet, sier Grødeland, som gjør at vi blir stadig bedre beskyttet. Hun legger til at vi aldri kan beskytte oss 100 prosent. Det er farlig å leve.

Raske med vaksiner

De aller fleste har fått en eller flere doser med mRNA-vaksine fra Pfizer eller Moderna. [GG1] Felles for vaksinene er at de inneholder genetiske oppskrifter på deler av SARS-CoV-2-viruset, til forskjell fra mer tradisjonelle vaksiner som inneholder døde eller svekkede virus.

– Selskapene var raske med å utvikle vaksiner. Hva kom det av?

– De var på en måte prøvekjørt.

– Hva mener du med det?

– Det forskes hele tiden på virus og vaksiner, og flere hadde laget vaksiner mot andre koronavirus som også hadde blitt testet i mennesker med gode resultater. En visste altså hvordan en skulle designe en god vaksine mot SARS-CoV-2, sier Grødeland, som selv er med i arbeidet med å utvikle vaksiner, som skal beskytte oss.

– Hva er så fascinerende med virus?

– Det er superenkle proteinkapsler rundt arvemateriale. Det er meget enkle strukturer, som kan forårsake mye skade og død. Det synes jeg er interessant, sier Grødeland, som er med å drive Vaksinebloggen - en forskningsbasert informasjonsplattform om vaksiner. Bloggkollektivet publiserer også podkaster.

Fag og politikk

– Er det vanskelig å være fagperson når politikerne ikke følger rådene?

– Nei, jeg synes ikke det. Det kan være frustrerende, men slik må det være i et demokrati, sier Grødeland, som hadde ønsket seg langt flere røster inn i debatten. Hun mener at fordelingen med faglige vurderinger og politiske avgjørelser, var bra.

– Hvilke røster manglet?

– Jeg syntes mange manglet. Fra helsesektoren var vi mange som ytret oss, men økonomer, psykologer og flere andre burde kanskje deltatt mer fordi hele samfunnet ble berørt. Det var ikke kun et begrenset helsespørsmål.

– Var det riktig å stenge ned 12. mars for to år siden?

– Ja, ut fra det vi visste på det tidspunktet.

– Hva har denne pandemien lært oss?

– At hele samfunnet ble berørt. Derfor ønsket jeg meg flere andre i debatten enn bare helsesektoren. Jeg tror at vi neste gang bør ha en bredere debatt.

– Hva bør helsesektoren forbedre seg på?

– Først og fremst at vi trenger flere intensivsykepleiere, men det har vi jo visst i 20 år eller vel så det. Så må vi forberede oss på at vi neste gang det kommer en pandemi også vil stå overfor et virus vi vet relativt lite om. Pandemi handler mye om å håndtere det ukjente.

– Hva kan hver og en av oss gjøre?

– Er en over 65 år, så er mine beste råd at en bør ta de vaksinene myndighetene tilbyr, senke skuldrene og å være sosiale, sier Gunnveig Grødeland. Hun er ikke i tvil om at det ligger mye god helse i å vaksine-beskytte seg, men ellers leve som normalt og å være sammen med og oppleve noe sammen med andre mennesker.

Kom og hør henne på Ullern kultursenter onsdag 11. mai klokken 12.00.