ULLERN/VESTRE AKER: – Vi var klar over at behovet var der, fortsetter Otto, som er glad for at eldreFACT nå er et tilbud også for innbyggerne i Ullern og Vestre Aker.

Våre to bydeler kom med i dette opplegget på slutten av fjoråret. Tilbudet driftes av alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmets sykehus og Oslo kommune. Bydelene Grünerløkka og Frogner startet opp med eldreFACT høsten 2018.

– Tilbudet er til mennesker over 65 år med alvorlige psykiske lidelser, rusproblemer og kognitiv svikt for å neve noe, sier Otto, og legger til at det samarbeides mellom yrkesgrupper.

– Det er viktig.

Oppfølging hjemme

Sarah Jayne Mathiesen, psykiatrisk sykepleier og Bydel Ullerns representant i eldreFACT-teamet sier:

– Dette er en helsetjeneste hvor vi oppsøker den enkelte og gir tilbud der vedkommende bor. Vi reiser hjem til folk. Ser hvordan de har det, og hva de trenger. Prøver å finne ut hvordan vi kan gjøre livet bedre for den som er psykisk syk.

Dette er et tverrfaglig tilbud med blant andre psykiatere, sykepleiere, spesialister innen geriatri, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

– Når livet er tungt og vanskelig, kan det også bli temmelig kaotisk. Vi kommer inn for å hjelpe til med at vedkommende får en tilværelse en mestrer, sier Mathiesen. Det er blant annet viktig å få hjelp til å bryte isolasjon og trene på sosiale sammenhenger.

Brobygger

– Når vi oppsøker den enkelte hjemme er det fordi det er der og i nærmiljøet rundt vi må få livet til å fungere, sier Mathiesen. Når mennesker har en alvorlige psykisk lidelse, følger FACT-teamet opp, sier Mathiesen og legger til at oppfølging kan bli både tett og nært. I andre perioder klare vedkommende seg på egenhånd.

– Teamet fungerer som brobygger til andre tjenester og aktiviteter, og vi kan hjelpe med å bygge sosialt nettverk, sier Mathiesen og minner om at når livet butter, trenger de fleste av oss hjelp.

– Rammes en av en psykisk sykdom, er ikke det annerledes enn å få en somatisk sykdom. Likevel er psykiske lidelser forbundet med tabu, men det er ikke et benbrudd eller diabetes, sier Sarah Jayne Mathiesen, som er psykiatrisk sykepleier. Hun legger til at det å være psykisk syk er å være syk på linje med andre sykdommer.

Helhetlig tilbud

– Vi er sikre på at vi via denne team-måten å jobbe på, klarer å gi en bedre oppfølging til den enkelte, fortsetter Otto og legger til at målet med behandlingen fra et FACT-team, er at en skal få et samlet og helhetlig tilbud.

– Ved å få oppfølgning der du bor kan det bygge opp eller styrke det sosiale nettverket. Det er viktig, fortsetter Otto.

FACT betyr at en snakker om en fleksibel og aktivt oppsøkende behandling. FACT står for Flexible Assertive Community Tratment. For tjenester fra Fact-team kreves det henvisning fra lege, som det er tett samarbeid med.

Ring innbyggerkontakten

– På generelt grunnlag er det slik at hvis du lurer på om noen du kjenner eller en i nabolaget trenger hjelp, ring innbyggerkontakten, oppfordrer Otto.

Du kan ringe anonymt.

– Vi er ikke interessert i hvem som ringer, men hvem det ringes om, sier Otto. Hun er klar over at det å be om hjelp eller varsel om noen andre som trenger hjelp kan være vanskelig. Derfor er det ikke så lett å finne fram til dem som har behov for hjelp for sine psykiske lidelser.

– Vi ønsker å hjelpe noen av de mest sårbare. De som trenger å komme i kontakt med hjelpeapparatet uten å makte å gjøre det selv. Derfor er det viktig for oss at vi kommer i kontakt med dem, sier Bente Otto. og legger til at de fleste henvendelsene kommer via fastlegen.

I Bydel Ullern ringer en 950 71 048 fra mandag til fredag. Innbyggerkontakten svarer på spørsmål knyttet til tjenester og tilbud i bydelen. I Vestre Aker ringer en 23 47 60 97.

Følg Akersposten på Facebook