Mandag 21. november kommer Olav Line til Ullern kultursenter. Her møter han nyhetsleder i Akersposten, Vidar Bakken, for en prat. Du er invitert!

LILLEAKER/BYDEL ULLERN: – Vil det si at dere da trekker planen for Lilleakerbyen?

– Ja, sier Line og legger til at dette ikke er en trussel. – Det er en dyd av nødvendighet for å opprettholde og videreutvikle et levedyktig senter.

– Når er CC Vest på flyttefot lenger sørover?

– Det er vanskelig å si, men slik det ser ut nå så blir det trolig på midten av 30-tallet.

Line legger ikke skjul på at det er en utfordring å få til gode løsninger når det gjelde all utbygging. Derfor er det å sende planet ut på høring, både viktig og nødvendig.

– Mange har meninger og det er vi selvfølgelig meget glade for.

MandagsSTOPPEN

Mandag 21. november kommer Olav Line til Ullern kultursenter. Her møter han nyhetsleder i Akersposten, Vidar Bakken. På plakaten for MandagsSTOPPEN står: Utbyggingsplaner på Lilleaker og ned mot Lysaker. Her er det bare å møte fram, høre om hva som foreligger av planer samt ta del i debatten. Møtet begynner klokken 12.00.

– Det er både givende og utfordrende å møte mennesker, som berøres av utbygginger, som skal komme. Det berører framtidens løsninger for mange år framover.

– Er det gode innspill du får?

– Ja, og ofte meget relevante kommentarer, sier Line, som medgir at når det skjer endringer, blir det som oftest en fordel for noen og en ulempe for andre.

– Det er hele tiden en balansegang for å forsøke å finne fram til gode løsninger.

Ikke alltid så lett

Det er ikke alltid så lett å få «kabalen» til å gå opp for planleggerne. Det er mange hensyn og krav som skal ivaretas. Interessen for utbygginger er stor fordi det berører lokalmiljøet. Hvordan nærmiljøet utformes, er med på å skape trivsel – eller det helt motsatte. Derfor ser Line det som meget positivt at folk bryr seg og har meninger. Planene har vært ute på høring.

– Hva skjer nå?

– Da er det offentlige myndigheter, som skal ha et ord med i laget.

– Det blir mange spennende dialoger i årene framover?

– Så absolutt.

Når de samtalene – og korrigeringene – er ferdige, sendes det hele til politisk behandling. Fordi planene berører områder på begge sider av Lysakerelven, må Mustad Eiendom gjennom prosesser både i Oslo og Bærum kommune.

Se, hør og ta del i debatten

– Blir det store endringer i denne delen av byen?

– Ja, det kommer til å skje en god del utbygginger i området fra Lilleaker til Lysaker i årene som ligger foran oss. Det hele vil ta tid, men vi håper og tror at det vil ende med noe som er til glede for både de som bor i området, men også for alle som besøker denne delen av byen.

– Alt skjer ikke på én dag?

– Langt derifra, sier Olav Line, som håper at mange kommer på MandagsSTOPPEN, slik at en kan få et innblikk i hva som planlegges. Her vil Akerspostens Vidar Bakken være en dyktig utspørrer. Han vil være med på å klargjøre konsekvensene av prosjektene, som skal igangsettes. Det er trolig ingen andre i bydelene Ullern og Vestre Aker som vet så mye om både små og store utbyggingen, som han.

Møt opp på Ullern kultursenter mandag 21. november. Møtet begynner klokken 12.