RØA: Sirin Stav svarer på kritikken fra Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, etter at det ble kjent at byrådet skroter Røatunnelen.

Lite hensiktsmessig

– Det er påfallende at de plutselig har penger nå som noen andre styrer byen, innleder Stav.

– Byrådet mener at vi ikke kan prioritere denne tunnelen når den økonomiske situasjonen er så presset som den er. Det finnes rett og slett ikke penger til det. Konsekvensen av å ikke ta det inn over seg er at vi kaster vekk titalls millioner på detaljplanlegging av et dyrt og lite hensiktsmessig prosjekt som raskt blir utdatert, fortsetter byråden.

BAKGRUNN:

Luftslott

– Vi kan ikke fortsette å late som at dette luftslottet kommer. Jeg mener at det er uholdbart å la folk leve i usikkerhet om de vil miste hus og hjem, når vi i stedet kan planlegge for tiltak på Røa som faktisk er gjennomførbare og forbedrer situasjonen for alle som bor og ferdes i området. Det er ingen tvil om at det nødvendig med tiltak for å forbedre situasjonen på Røa, spesielt for fotgjengere og syklister. Derfor anbefaler vi tiltak i Røa-området som vil bedre situasjonen, uten at det krever rivning av boliger og store inngrep i natur- og friluftsområder, sier Stav

Biltrafikken ned

– Ideen om tunnel stammer fra en tid da man regnet med at trafikken i Oslo skulle øke. Den trenden har vi klart å snu. Biltrafikken i området har gått ned med 18 prosent de siste årene, og situasjonen kan bli mye bedre med store og små tiltak over bakken. For eksempel kan vi bygge ned gatenettet på Røa slik at det blir mindre attraktivt å kjøre bil, og tryggere og enklere for folk å gå eller sykle gjennom Røa sentrum, avslutter Stav.