BYDEL VESTRE AKER: En aktiv frivillig sektor som viser ansvar, er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Det var fullsatt i bydelens sal på Huseby da Vestre Akers frivillighetspolitikk var oppe til diskusjon. Tilstede var representanter fra bydelens politiske ledelse og administrasjonen – men de aller fleste kom fra lag og organisasjoner. Det er 160 aktive frivillige organisasjoner i bydelen.

Det var ingen ungdomsgjeng som møttes. Å påstå det, er i beste fall å feilinformere. Til tross for et par ivrige unge, var gjennomsnittsalderen høy. Kanskje er det synonymt med frivillighetsarbeidet der det sies at engasjementet stadig får en høyere gjennomsnittsalder.

Hvilken rolle kan frivilligheten ta i Vestre Aker? Bydelen sa seg villig til å lytte, forstå og legge til rette i en plan som nå skal utarbeides.

– På noen områder er Bydel Vestre Aker ekstrem. Vi trenger frivilligheten, men hvordan kan vi samarbeide? Nå vil bydelen legge bedre til rette, sa lederen av bydelsutvalget, Yngvar Husebye (H) da han møtte de cirka 50 påmeldte.

Økonomiske forskjeller er utfordrende

– Det er flere demografiske utfordringer. I vår bydel bor det mange med svært god økonomi, men også mange som ikke har det. De siste sliter for å få endene til å møtes, og med store forskjeller blir det ekstra synlig og svært vanskelig, sa Husebye.

– Dette vil bydelen være med å snu til noe bra. Utfordringer er til for å løses, men selv om vi har et budsjett på 1,7 milliarder kroner, opplever vi ressursmangel, sa bydelsutvalgslederen. Med seg i møtet hadde han også bydelsdirektør Kristin Nilsen.

De fremmøtte fikk opplyst at Bydel Vestre Aker er den bydelen i Oslo med størst andel barn – og i den andre enden veldig mange godt voksne over 67 år. Disse utgjør 16 prosent av befolkningen, mens gjennomsnittet i Oslo er 11 prosent. Han fremhevet også at 16 prosent av innbyggerne i bydelen ikke har fullført videregående skole.

– Bydelens 160 aktive frivillige organisasjoner hjelpe oss å løse utfordringer, men vi kan ikke bare be om hjelp – vi må også gi støtte. Derfor vil vi åpne opp bydelen for å finne ut hvordan vi best kan få det til – også administrativt, sa Husebye.

– For å lykkes må planverket utvikles i dialog med alle typer lag og foreninger. Det må bygge på frivillighetens premisser og beskrive faste kontaktpunkter med hele frivilligheten, presiserte han.

Positivt

En som kjenner frivillighetsarbeidet i bydelen godt, er Espen Watne Andresen, daglig leder av Frivilligsentralen på Vinderen.

– Det er svært positivt at bydelen vil lage en frivilligpolitisk plattform. Lykkes de, får vi et godt grunnlag for hvordan vi skal styrke frivilligheten i bydelen vår. At både politisk leder Yngvar Husebye og bydelsdirektør Kristin Nilsen var på plass, er et viktig signal om alvoret bydelen legger i dette arbeidet.

– I gruppearbeidet ble det notert mange innspill på hva frivilligheten trenger, hvordan vi kan jobbe sammen og hvordan bydelen kan legge til rette. Dette var svært konkret. Men vi må vente noe tid på de konkrete resultatene, konkluderer Andresen.

Som en viktig ressurs i arbeidet frem mot en ferdig plan, har Vestre Aker engasjert Frivillig Norge.

– Vi representerer frivilligheten i Norge, der det er cirka 100.000 lag og organisasjoner. Det er høyest i verden i forhold til folketallet, sa seniorrådgiver Bjørn Lindstad.

– Frivilligheten utgjør 142.000 ubetalte årsverk. Det er litt mer enn antallet ansatte i skolen i hele Norge. De over 65 år er mer aktive enn gjennomsnittet, sa han.

Frivilligheten må bli mer synlig

Med slike tall er det lett å se potensialet til frivillig sektor.

– Men vi ser lite struktur i samarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner. Det er få eller ingen møteplasser, ingen helhetlige planer som omfatter frivillig sektor.

– Bydel Vestre Aker tar nå tak i dette og beveger seg derfor fra et gjennomsnitt på vei til eliteserien. Samtidig er det viktige at frivilligheten synes slik at vi blir oppmerksomme på alt som utføres, sier seniorrådgiver Bjørn Lindstad.

Lions er blant de godt synlige organisasjonene i bydelen. De står blant annet bak barneskirennet som nå har flyttet til snøsikre forhold på Røa og Sankthansfesten ved Holmendammen dit det kom rekordmange i år. Noen av disse var flyktninger fra Ukraina som var spesielt invitert.

– Ja, i samarbeid med bydelen støtter vi disse. Det er blant de frivillige tiltakene som ikke synes så godt, men som er desto viktigere. Blant annet har 30 vært med oss til leirstedet Strandenga ved Mjøsa i sommer. I høstferien dobler vi antallet til 60, der både barn og voksne skal få gode opplevelser, opplyser presidenten i Slemdal-klubben, Torger Mogan Bjørnstad (undertegnede, red.anm.). Ansvarlig fra bydelen er frivillighetskoordinator Marianne L'Orsa Kragstad.

Ønsker dialog med lag og foreninger

Lederen av bydelsutvalget, Yngvar Husebye understreket at det offentlige må ta tilretteleggerrollen. Frivilligheten skaper merverdier som er attraktive for bydelen.

Det årlige Frivillighetsbarometeret, som er en syndikert studie for Frivillighet Norge, viser at etter Coronaen gikk engasjementstallet ned fra 66 til 55. Det inkluderer både idretten og barne- og ungdomsorganisasjoner. Årets barometer viser at 1 av 3 av barna som måtte avslutte aktivitetene ikke har kommet tilbake. Spesielt er sårbare barn vanskelig å få tilbake igjen.

Denne kartleggingen viser også at det er en betydelig nedgang i andelen som har gjort frivillig arbeid fra 2020 til 2021. Dette skyldes trolig korona-pandemien. Kvinner og aldersgruppen under 30 år oppgir i størst grad å ha sluttet å være medlem i en frivillig organisasjon det siste året. Tilbakegangen er lik både for de som gjør mye og de som gjør lite frivillig arbeid.

– Nå skal Frivillighet Norge bruke innspillene våre og utarbeide en rapport til bydelen. Da starter arbeidet med å lage den politiske plattformen og ikke minst det helt sentrale her - Handlingsplanen. Den har jeg store forventninger til, konkluderer Espen Watne Andresen, daglig leder av Frivilligsentralen på Vinderen.

Han minner om at vi mennesker er langt bedre enn hva man kan få inntrykk av når vi ser på nyheter.

– Vi kan få til fantastiske ting når vi kobler på vår naturlige nestekjærlighet og kreativitet, sier Andresen.

I møtet ble det trukket frem frivillighetens utfordringer med å rekruttere flere frivillige, flere yngre medlemmer og rekruttere folk med kvalifikasjoner.

Da kan det være en idé å ta med seg at Frivillighetsbarometeret også viser at 23 prosent ikke er frivillige fordi ingen har spurt dem om å bli det!