Interessen var upåklagelig med fullsatt sal på Heminghuset, da leder Mathilde Fasting åpnet årsmøtet i Ris Vel med påfølgende debatt om nok en utbyggingssak i Vestre Aker, nemlig på Slemdal. Med Røa, Smestad og Borgen som pågående utviklingsområder med skarpe motsetninger mellom sosialistene og de borgerlige partiene som bakteppe, var interessen upåklagelig. Etatsdirektør Ellen de Vibe orienterte saklig og ryddig og svarte på spørsmål fra salen. Dyktig dame. En honnør til PBE som alltid lojalt stiller opp med sin faglige kompetanse. De gjør jobben sin, uansett politisk farge på byrådet.

Kun to partier kunne stille med senrale politikere fra Byutviklingskomiteen i Bystyret til paneldebatt. Camilla Wilhelmsen fra Frp og Pia Svarstad von Hall fra Høyre. Verken Ap eller MDG kunne stille, til tross for mange ukers varsel, ble det opplyst fra møteleder. At byrådet ikke er i stand til å finne en eneste politiker til å stille på et slikt møte er forbløffende. Det hadde synliggjort flere synspunkter i den politiske debatten om disse spørsmålene, som nå opptar denne bydelen så sterkt.

Mitt anliggende i denne forbindelse, er samspillsgrupper som er opprettet for å involvere berørte parter i en tidlig fase i slike utbyggingssaker. Det er opprettet en slik for Slemdal. Det ble henvist til erfaringer med dette fra Smestad.

Da våknet undertegnede. Jeg satt nemlig i denne samspillsgruppen for Smestadplanen, men trakk meg ut. Jeg greide ikke å samspille mot et mål som var totalt uforenlig med det jeg hadde. Man skulle tro at når man er med i en samspillsgruppe, så blir man først enige om hva man skal spille henimot. Altså bli enige om et felles mål. Men det hadde byrådet allerede bestemt. De som stadig gjentar at de vil lytte til folket. Har de dårlig hørsel?

Samspill betyr vel at vi skal spille på lag mot det samme målet? Første betingelse for å løse et problem, er at man blir enige om problemet. Deretter diskuterer man hvordan best kan løse dette problemet. Her ble løsningen problemet! Et underlig samspill.

Det å rive eksisterende, velfungerende hjem for å bygge blokker for å få flere til å bo nær en stasjon, når det beviselig ikke er nødvendig, hvordan finne fornuften i det? Vi har areal til 120 000 nye boliger i Oslo uten å rive et eneste hus, så finner noen politikere på den glimrende idé å rive de som allerede står der! Dette er for meg galskap satt i system.

Dette har alle partier nå innsett, bortsett fra sosialistene som sitter med makta. Er dette et eksempel på hva denne ideologien fører til? La oss minnes Henrik Ibsens formulering: Den som ofrer andre for å realisere sine ideale forestilinger, er ikke prinsippfast, men en fare for sine omgivelser.

Vi fikk ikke hindret høyblokker på Røakollen, og nå står slaget om høyblokker og riving på Røa. Så gjenstår det å se om prosessen på Slemdal blir nærmere et samspill enn det som var tilfellet på Røa og Smestad.

Lars Asbjørn Hanssen
Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker

Les også:

- Er Slemdal et så dårlig sted?

Frp «slår ring» om Slemdal

Går for 10 etasjer og lokk på Slemdal

Følg Akersposten på Facebook