VESTRE AKER: Med gode venner, bydelsutvalg og representanter fra bydelsadministrasjonen på plass i salen i bydelshuset, startet den høytidelige prisseremonien med et klassisk stykke med kammerorkesteret fra Vestre Aker strykeorkester. Så var det klart for prisutdeling.

Stor takk skyldig

Nå skal vi hedre en person som har vært aktiv i lokalsamfunnet i en årrekke. I desember 2021 fylte han 80 år, og han har så smått begynt å tenke på å pensjonere seg etter flere tiår med næringsvirksomhet. Vi snakker selvfølgelig om Bjørn Alstad Wangen, innledet bydelsleder Yngvar A. Husebye da Bydel Vestre Akers Frivillighetspris ble utdelt torsdag 12. mai.

Husebye berømmet prisvinneren for hans utrettelige innsats som leder av Holmendammens venner, med formålet å ivareta den oasen som Holmendammen representerer i bydelen, med sitt plante- og dyreliv.

Husebye kunne fortelle at allerede i 1973 sendte Alstad Wangen en bekymringsmelding til den gang Friluftsetaten, om tilstanden i Holmendammen. Han har i flere tiår stått på overfor etater og politikere for å fremme små og store saker som vedrører skjøtsel og rehabilitering av Holmendammen. Med eget arbeid og med egne midler har han også bidratt med viktig skjøtsel av området. Hans arbeid gjennom alle disse årene, kulminerte i denne omgang, med at han fikk kommunen med på mudring av Holmendammen høsten 2021, hvor det ble tatt ut forurensede masser.

(Vi skulle gjerne linket til saker som Akersposten har publisert om Alstad Wangens mangeårige arbeid, men disse er ikke tilgjengelige for øyeblikket på grunn av overgang til nytt publiseringssystem. Red.)

Prisvinneren har også på egen hånd, i flere omganger, uredd sporet opp og tatt miljøsyndere som har forurenset Holmenbekken og Holmendammen. Dette har så blitt etterforsket av politiet og det siste selskapet som ble tatt måtte ut med 1,2 millioner kroner i bøter.

– Vi er han stor takk skyldig. Det er derfor en stor ære og glede på vegne av et enstemmig bydelsutvalg å tildele frivillighetsprisen til denne hedersmannen, sa Husebye til slutt.

Saken fortsetter under bildet.


Bademuligheter

Prisvinneren ble så overrakt et verk av den lokale kunstneren Tone Berg Knudsen, som ble presentert av Monika Dypeng, som leder helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen. Blomster og prisvinnerbeviset fulgte også med til stor applaus fra salen.

Bjørn Alstad Wangen uttrykte stor takknemlighet for den ære det var å få tildelt Bydel Vestre Akers Frivillighetspris. Han takket for støtten han hadde fått gjennom årene for sitt frivillige arbeid. I den sammenheng nevnte han spesielt bystyrerepresentanten Camilla Wilhelmsen (Frp), som klarte å overbevise byrådspartiene MDG, Ap og SV til å bevilge penger til mudring av Holmendammen. Samtidig takket han Akersposten for oppfølging og dekning av arbeidet med å hindre gjengroing av Holmendammen i en årrekke.

Prisvinneren har på ingen måte tenkt å legge ned arbeidet.

– Innerst i Holmendammen er det en nå skjult strand, som tidligere også hadde en badebrygge. Jeg håper at vi skal få bademuligheter igjen. Det er mange i naboområdet som har ytret ønske om dette. Dette kan vi få til, sa Alstad Wangen.

Oslo bør ha råd til det

Men det er fremdeles en annen ting som opptar han sterkt. Det er å fullføre mudringen av Holmendammen. Han var i en tidligere reportasje i Akersposten, sterkt opprørt over hvor lite som ble gjort for de tildelte midlene.

– Det ble brukt 4,2 millioner på mudring av Holmendammen, men 1,7 millioner av disse gikk til miljøavgift til staten på grunn av de forurensede massene. Det gjenstår mye arbeid med sterkt forurenset masse. Det kan være snakk om 25.000 kubikkmeter med masse som bør tas ut. En entreprenør sier at det vil koste rundt 10 millioner kroner. Det bør Oslo ha råd til. Jeg skulle gjerne sett at prosjektet ble fullført, men det er opp til dere politikere, sa Alstad Wangen, blant annet.


Ikke i havn ennå

Camilla Wilhelmsen var til stede under seremonien. Hun fortalte at det hadde vært en stor glede å samarbeide med prisvinneren og at hun i flere omganger hadde vært med han og blitt informert om dammens tilstand.

Vi er ikke i havn ennå. Det ligger store forurensede masser igjen og jeg er forbauset over at miljøbyråden ikke tok avgjørelsen å få opp resten når de hadde sjansen. Snart er det revidert budsjett. Vi får se hva som er mulig å gjøre med saken. Uansett, stor ære til deg Bjørn og gratulerer med dagen, sa Wilhelmsen blant annet.

Kammerorkestret avsluttet så seremonien. Vestre Aker Strykeorkester (VAS) er forøvrig et av Norges største orkestre for barn og unge, med ca 130 medlemmer i alderen 5-19 år.

Så var det mulig for publikum å gratulere en glad prisvinner, som kunne forsyne seg av priskaken i marsipan..

Følg Akersposten på Facebook