SKØYEN/OSLO: Dersom bystyret vedtar reguleringsplanen for Skøyen, blir det klager til Statsforvalteren og eventuelt rettslige skritt, skriver advokat Christian Bugge i en omfattende redegjørelse til Byrådsavdelingen for byutvikling.

Båtforbundet (KNBF) har engasjert advokatfirmaet Dalan for å unngå en utkastelse. Det skriver Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en pressemelding.

Årsaken er at det ikke foreligger erstatningsplasser for 1500 båtopplagets plasser og 199 båtplasser i sjøen. Dette er i strid med forutsetningene for områdereguleringen av Skøyen, står det videre i pressemeldingen.

Advokat Bugge understreker at «kommunen ikke har adgang til å vedta en reguleringsplan som innebærer flytting av 1500 båtopplagsplasser og 200 båtplasser til en kostnad på potensielt flere hundre millioner kroner uten at det er klarlagt hvordan dette skal finansieres, eller endog om det i det hele tatt lar seg finansiere».

Kostnad på flere hundrede millioner

Konklusjonen til advokat Bugge er: På grunn av et ufullstendig juridisk grunnlag fra Oslo kommune må «området som i dag benyttes for båtopplag i Bestumkilen og båtplasser tas foreløpig ut av planforslaget og gis en ny forberedende behandling hvor løsningen for flytting bearbeides og finansieringen klarlegges og sikres før det treffes vedtak».

Planen til Byrådet er å fremme saken for Bystyret så tidlig som mulig etter påske. Etter vedtak i Bystyret er en områderegulering et juridisk bindende dokument. I planforslag «Områderegulering for Skøyen» har Plan- og bygningsetaten (PBE) brutt med mange paragrafer, ifølge advokat Bugge, som påpeker:

– Hvis kommunen vedtar reguleringsplan som ikke lar seg gjennomføre, er det i strid med plan- og bygningsloven § 3-1, 3. ledd som fastsetter at planleggingen skal bygge på de økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger som foreligger.

Advokat Bugge viser også til brudd på kommuneloven 14-1. En bestemmelse som gjør at vedtakets innhold «må medføre ugyldighet». Brudd er det også med kravet til saksopplysning i forvaltningsloven § 17, - «idet sentralt faktum (finansiering) av betydning for vedtakets innhold ikke er opplyst».

Ingen planer for erstatningsplasser

I Områdereguleringen for Skøyen er finansieringen sentral. Det foreligger finansieringsplaner for offentlige tiltak i reguleringen. Men det foreligger ingen planer for hvordan erstatningsplasser for båtopplag og båtplasser skal finansieres og dermed realiseres. Det skal komme seinere, ifølge dokumentene fra PBE. Dette er høyst kritikkverdig, ifølge advokat Bugge.

I sin redegjørelse påpeker advokaten at Oslo kommune bør utrede en «lokkløsning eller underjordisk plan» under blokkene i Bestumkilen. For kommunen er dette en kostnadseffektiv måte for å redusere kommunens kostnader for erstatningsplasser. Dette er et planforslag som båtforeningene på Skøyen tidligere har sendt til PBE, men som ikke har blitt utredet, eller gått videre med av kommunen.

Nye Skøyen skal være bilfritt. Derfor er det ikke behov for to etasjer med garasjeplasser under blokkene og båtene kan fylle de ledige og tomme plassene etter bilene, står det i pressemeldingen.

Rekreasjon og friluftsliv

– En fjerning av båtmiljøer på Skøyen uten erstatningsplasser får store konsekvenser. Oslo er den eneste hovedstaden i Skandinavia som ikke har en fritidsbåt-strategi. Tilrettelegging for fritidsbåter i kystbyer er vanlig, i skandinaviske byer som Stockholm, København og Gøteborg og i andre norske kystbyer, sier generalsekretær Stig Hvide Smith, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Stockholm har sin «Strategi for fritidsbåtlivet» som gir gode vilkår for småbåthavner, opplag og gjestehavner. Kommunen sørger for levelige økonomiske vilkår for båtforeningene. Generalsekretæren påpeker at i Norge er båtforeningene ideelle foreninger. De drives på frivillig basis, for å holde kostnadene nede. Slik at alle kan skaffe seg båter.

Les også

1700 båter skal fjernes fra Skøyen: Oslo mister sin identitet

LES OGSÅ:

Slakter kommunens kjendismilliardær-avtale på Skøyen: – Hvis dette er lov, må loven endres

Planen for Skøyen vil ende med tidenes mageplask

Rehabiliteres i sommer: Dette skal gjøres med Bygdøylokket og Sjølystlokket