SKØYEN: – Kan du utdype det?

– Virkeligheten er den at vi her i landet i fremtiden ikke vil kunne opprettholde dagens tjenestenivå, fortsetter Müller-Nilssen og legger til at dette kan virke brutalt, men at det ikke må komme overraskende på noen.

– Det vil bli et gap mellom behov og ressurser, sier Müller-Nilssen og viser til Hurdalsplattformen hvor det går fram at regjeringens ambisjon er at flest mulig skal kunne bo trygt hjemme lengst mulig. I forberedelsene til regjeringens Bo trygt hjemme-reform, heter det at dette ikke kan løses av helse- og omsorgstjenesten alene.

– Derfor må vi tenke nytt om sammenhenger mellom egnet bolig, et godt lokalsamfunn og behovet for helse- og omsorgstjenester.

Bli med på laget

Samfunnsutviklingen har ført til at nærmiljøene blir stadig viktigere. Det er her hverdagene er. Det er her vi tilbringer det meste av tiden.

– Derfor blir steder som Skøyen aktivitetssenter av stor betydning når en skal skape sine hverdager, sier Müller-Nilssen, som er svært opptatt av at stedet for dem som er godt voksne, skal fylles opp av mennesker som både er brukere, men som også vil bruke sine evner til å utvikle stedet videre.

– Bli med å bygge opp stedet, oppfordrer hun.

– Vær med på laget som sammen skaper en bærekraftig fremtid, fortsetter hun og vil at Aktivitetssenteret skal ha mange og ulike tilbud. En av de største utfordringene er å få folk så nysgjerrige på alle tilbudene, at de stikker innom.

– Hvordan få folk inn døra?

– Derfor inviterer vi alle – nye som gamle – til en egen velkomstdag på Skøyen aktivitetssenter i Skøyen terrasse 1 tirsdag 23. august klokken 12.00, sier Müller-Nilssen og legger til at de har høvlet av litt på dørstokken, slik at terskelen ikke blir så høy. Hun håper at mange vil finne det lettere å komme for å høre hva vi har å by på og i tillegg si hva de kan ha lyst til å bidra med selv.

– Jeg spør ganske enkelt: Hva kan du tenke deg å bidra med for at Skøyen aktivitetssenter skal bli ditt sted?

Øverst på ønskelisten til Müller-Nilssen når det gjelder Aktivitetssenteret, er at det skal være et godt sted å være. Ikke bare for den som stikker innom for en kaffe og en hyggelig prat, delta på et av de mange kursene, men også for dem som vil legge ned litt tid for å videreutvikle stedet.

Begge deler

Steder for dem som har fylt 60 år, blir ofte tenkt på som passive. Her kommer en for å motta. Mange skygger unna bare ved tanken. Mange tenker at huff, så gammel er jeg da ikke blitt.

– Det å motta er bare én side av saken. Du må gjerne komme på et av de mange arrangementene for å se en film, høre et foredrag, klippe håret eller hva det nå er du ønsker. Men det ligger i navnet. Aktivitetssenteret er et sted hvor du så absolutt tilbys mulighetene til å være aktiv. Nå når høstprogrammet ligger i postkassene, kan en se alle tilbudene hvor en kan være aktiv. De ulike trimgruppene blir fort fulltegnet, så her er det aktivitet.

– Det er litt "ja takk, begge deler"?

– Ja, så absolutt, sier Müller-Nilssen og legger til at Aktivitetssenteret er stedet hvor du mottar. Får opplevelser en tar med seg hjem. Et sted hvor du kan engasjerer deg. Hvor det å mestre, kan bli utfordret og utviklet. Hvor sunn mat serveres. Et sted hvor du treffer folk som vil deg vel og hvor du kan dyrke spennende hobbyer.

– Fremfor alt er det den menneskelige kontakten, som er aller viktigst. Alle er velkomne!

Kan ikke være selektive

Vi anstrenger oss for å leve gode liv lengst mulig, men samtidig er det utrolig mange som unngår dem som har levd lengst, unngår seniorsentrene rundt i byen. Tror en at en plutselig blir gammel ved å oppsøke disse stedene?

– Det er et paradoks, sier Müller-Nilssen og legger til at Oslo kommune satser mye på å være en aldersvennlig by. Oslo vil være en by hvor det er bra å bo i, uansett alder.

– Bydel Ullern satser mye på å være aldersvennlig. Innbyggerne utfordres til å være med på å skape akkurat det aldersvennlige lokalsamfunn en ønsker seg.

– Hva tenker du da på?

– Vi må selv skape steder som er viktige for oss. Da har vi ikke råd til å være selektive. Vi må møtes og så pensle ut det vi sammen ønsker oss.

Dette er spesielt viktig for dem som får leve lenge.

LES OGSÅ:

Les også

«Er jeg bare til bry og heft?»

Samle på frivillighet

Mange pensjonister velger å være frivillige. De er viktige hjul i det store samfunnsmaskineriet – uansett hvor de gjør en innsats. De mange seniorsentrene nyter godt av de eldres engasjement. Norske pensjonisters bidrag til samfunnet gjennom frivillig innsats, er årlig verdt rundt 29 milliarder.

– Jeg vil samle på frivillighet. Hva med en nabolagsfabrikk for både å kunne gi tjenester og hente hjelp når det behøves. Alle har noe å gi, sier Marit Müller-Nilssen.

Skal myndighetene lykkes med at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig – og samtidig ikke bli ensomme og isolerte, trenger vi et aktivt nærmiljø som har funnet inngang til å hjelpe hverandre.