BYDEL ULLERN: – Vi mennesker trenger hverandre. Dette er noe av det viktigste i det å hjelpe mennesker som har psykiske utfordringer, fortsetter Joten. Denne uken vil det bli satt ekstra søkelys på det å være sammen. 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er nettopp – vi trenger hverandre.

– Vi vet at mange – unge som gamle – fikk det tungt da pandemien stengte ned samfunnet, sier Joten. I løpet av denne uken vil det bli flere arrangementer i forbindelse med psykisk helse i bydelen.

– Det er jeg glad for, sier Joten.

Verdens største fellesskap

Det sies at hver fjerde person her i landet er ensomme. I et intervju med Akersposten 24. juni, uttalte sognepresten i Ullern, Jorund Andersen, at ensomhet er verdens største fellesskap.

– Mennesker er på mange måter den beste medisinen for at andre mennesker – og en selv – skal ha det bra, sier Joten. Hun tenker her på at det at vi er sammen med andre, kanskje også sammen om å oppleve noe spesielt eller gjøre noe sammen, er gull verd for både kropp og sjel.

– Det å ha relasjoner, høre sammen med mennesker rundt en, er noe av det viktigste en kan gjøre selv for å ha det godt, sier Joten og trekker fram at ungdomsklubbene og seniorsentrene Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter er viktige møtesteder i så henseende i bydelen. Det samme gjelder for hva som skjer på skolene og idrettsarenaene.

– Bruk de mulighetene som finnes, sier Joten.

Det forrige møtet på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter samt dagens møte samme sted, er nettopp viet hjernesykdommer og psykisk helse.

Vær med!

– Vær med! Delta! Vær i bevegelse! oppfordrer Joten. Hun er klar over at det ikke er så lett i alle livets faser. Likevel kommer hun med denne klare beskjeden. Fysisk aktivitet og det å være i bevegelse, betyr mye for den fremtidige helsesituasjonen vår.

– Vi må alle forsøke å ta tak i – og være aktivt med i – våre egne liv. Alle må ta ansvar for eget liv. Trenger en hjelp, så skal bydelen hjelpe til, ser Joten.

Når en er sammen med andre, gir en gjerne noe til omgivelsene. Ens tilstedeværelse påvirker menneskene omkring. Behøver ikke å være mer enn et hei eller et smil, men en er sett.

Det å føle at en betyr noe for andre er utrolig godt for den psykiske helsen. Bydelsdirektøren oppfordrer til å slå av en prat med naboen, som kanskje bor alene, eller inviter inn på en kopp kaffe.

– Det å gi noe til andre, er også med på å styrke egen psykiske helse, sier bydelsdirektøren.

Lidenskap er bra

Lidenskap er en god ting. Det å brenne for noe, er en fantastisk drivkraft.

– Det viktige er å ha noe å jobbe med eller for, og at en trives med det en holder på med. Det gjør at en får en god følelse inne i seg, sier Marie Anbjørg Joten.

Det kan for eksempel å være å jobbe frivillig, gå turer eller andre fritidsaktiviteter som å strikke eller samle på frimerker. Uansett hva det måtte være, er det å holde på med noe – være aktiv – alltid bra for hvordan vi har det, hvordan vår psykiske helse har det. Bydelsdirektøren uttalte i et intervju for noen år siden, at når hun går av med pensjon, vil hun rette blikket mot frivillig sektor.