LILLEAKER/MANDAGSSTOPPEN: – Det vil bli flere mennesker som rammes av både demenssykdommer og psykiske lidelser i årene som kommer, fortsetter professor dr. med. Ole A. Andreassen. Mandag 10. oktober står temaene på plakaten på MandagsSTOPPEN.

– Mener du at vi skal være fysisk eller mentalt aktive?

– Begge deler. Det å påvirke hjernen på en positiv måte, er det viktigste. Bevegelse er alltid bra. Det å være opptatt av noe, engasjert i noe, er stimulerende. Det å komme seg ut, og det å være sammen med andre mennesker, gjør godt for både for kropp og sjel.

Andreassen, som er leder av NORMENT senteret ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, er opptatt av hvordan demenssykdommer kan forebygges og hva en kan gjøre for å styrke den psykiske helsen. Dette vil han snakke mer om på Ullern kultursenter mandag klokken 12.00.

Forskning

Det forskes mye på begge feltene. Andreassen er en av dem som forsker. Psykiateren er opptatt av de underliggende mekanismene som fører til psykiske lidelser.

Et spørsmål som melder seg, er for eksempel hvordan fange opp forskjellen mellom en depresjon og en demenslidelse? Symptomene kan av og til være svært like.

– Det foregår mye forskning både på hvordan forebygge og hvordan behandle, sier Andreassen, som har fått mange priser for sin forskning samt utgitt en mengde artikler. Blant annet om psykologiske og miljømessige faktorer som kan bidra til utvikling av lidelser som schizofreni, bipolare lidelser og Alzheimers sykdom.

Vi trenger hverandre

Andreassen kommer til MandagsSTOPPEN 10. oktober, som er Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er: Vi trenger hverandre.

Mange ble isolert under pandemien. Nå er tiden inne til å løfte blikket. Det kan bli tungt for mange fordi krigen som raser i Europa, klimaet som endrer seg, utrolig mange mennesker på flukt samt egne livskriser, skaper slik usikkerhet at dagene som ligger foran, blir utfordrende.

– Da er det viktig at vi ikke er alene. At vi er sammen med andre, sier Ole A. Andreassen, som peker på at stress er noe en må prøve å unngå. Det påvirker vår mentale tilstand – det vil i siste instans si hjernen.

Det sosiale nettverket

Akersposten har i en rekke artikler trukket fram viktigheten av å ha et godt sosialt nettverk. Også forrige MandagsSTOPP var viet hjernehelsen og demens. Også her ble det lagt vekt på viktigheten av andre mennesker. Årets tema 10. oktober er nettopp valgt for å motvirke ensomhet og utenforskap. Begge er en utfordring for vår mentale helse.

Levekårsundersøkelsen fra 2020 viser at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet. Når livet blir vanskelig, er det viktig at nettverket fanger en opp og kan være støttende. Derfor er det – gjennom hele livet – viktig å bruke tid og krefter på å utvikle vennskap og nære relasjoner. Derfor er det nødvendig – for både unge og gamle – at det finnes tilbud en kan benytte seg av for å være sammen med andre.

MandagsSTOPPEN

24. oktober – Kamzy Gunaratnam

Å gå videre

7. november – Mari Bilben

Mine, dine og våre minner

Aktiviteter og sanseinntrykk skaper opplevelser vi trenger

21. november – Mustad eiendom AS møter Akersposten

Utbyggingsplaner på Lilleaker og ned mot Lysaker

5. desember – Jorund Andersen

Når sorgen banker på

Alle gangene fra klokken 12.00 til 13.30