«Maritimt miljø og båtplasser skal fremdeles ha en plass, men opplaget flyttes og båtplasser reduseres». Dette skriver lederen for Ullern AP, Gard Titlestad på nettsiden til Ullern AP.

Dessverre er sannheten at 199 båtplasser på sjøen forsvinner, ifølge Skøyen-planen. Etter våre beregninger, trolig opp mot 400. Videre forsvinner 1500 opplagsplasser og alle bygningene til Oslo Motorbåtforening. Lederen for Ullern AP fører altså sine velgere bak lyset.

Sannheten er at Byrådet ikke har klart å komme opp med alternativer for båtfolket på tross av at Miljøetatens KVUen fra 2019 krever dette. Tvert imot presenteres i Områderegulering for Skøyen et nytt forslag, et såkalt «0+ alternativ», hvor opplagsbåtene kastes på sjøen. Til plasser som delvis også skal fjernes, uten forslag til alternativer. Det blir heller ikke tatt hensyn til at svært mange båter ikke kan ligge på sjøen vinterstid. Dessuten skal Oslo Motorbåtforening bare «forsvinne», uten erstatningsplass eller kompensasjon. 1500 båter må fortsatt på land for vedlikehold - hvor skal vi gjøre det? Et båtliv forutsetter at vi kan gjøre vedlikeholdet selv.

Respektløs behandling

Båtfolket har fått en respektløs behandling, med slett kommunikasjon fra PBE og Byrådet.

Vi har gjentatte ganger invitert oss selv til Byrådsleder Raymond Johansen uten at han responderer. Båtforbundet opplever å bli neglisjert i våre konstruktive og vennlige forsøk på dialog. Vi har konsekvent blitt avist. Forvaltningsloven er gjentatte ganger brutt. Vi er bekymret over at AP, MDG og SV velger å bryte våre demokratiske spilleregler.

I de åtte (8) årene arbeidet med Skøyen-planen har pågått, har AP, MDG og SV aldri vært konkret når de har snakket om fremtidig løsning for båtfolket. Partiene burde ha hatt en dialog med båtforeningene. Slik ble det dessverre ikke. AP, MDG og SV har kjørt sitt eget udemokratiske løp, uten å involvere de som rammes. Her har det vært absolutt ingen medvirkning, slik lovverket krever.

Vi inviterer til dialog

Båtforbundet har medlemmer i om lag 43000 familier. Av disse mange med båt i Oslofjorden, og med venner som nyter godt av fritidsbåtene. Etter valget inviterer vi til dialog, slik at vi kan prøve å få gjenopprettet våre demokratiske spilleregler. Ingen land bør styres av en politikk hvor utvisning eller bortvisning, uten erstatning eller kompensasjon er det eneste politiske virkemidlet.

Et land bør heller ikke styres av løse politiker-ord, med påstander om «løsninger», som ikke kan beskrives. Fra 2019 har det ikke vært arbeidet med å finne erstatningsplasser for båtfolket. Byrådet har heller ikke i tilstrekkelig grad vektlagt at rekkefølge-bestemmelsen må gjelde før Bestumkilen skal fylles opp med blokker.

Vi føler oss sveket og dårlig behandlet av et Byråd som ikke har vært opptatt av å finne løsninger for båtfolket. Det blir falskt å hevde at Byrådet ønsker Oslo som en fjordby.

Konsekvensen av AP, MDG og SV sin politikk blir at kun rikfolk kan nyte Oslo-fjordens gleder.

En uferdig Skøyen-plan

Sett i lys av demokratiske spilleregler bør ikke Skøyen-planen bli forelagt Bystyret i sin nåværende form. Forutsetning for reguleringen er at kommunen har ansvaret for å fremskaffe erstatningsplasser. Tilrettelegging for et aktivt båtliv i hovedstaden er kommunens ansvar.

  • Skøyen-planen er i strid med Plan- og bygningsloven § 3-1, 3. ledd. Planleggingen skal bygge på de økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger som foreligger. Brudd er det også med kravet til saksopplysning i forvaltningsloven § 17, - «idet sentralt faktum (finansiering) av betydning for vedtakets innhold ikke er opplyst». Kommuneloven 14-1, annet ledd er også brutt ved at egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling skal være realistiske. Brudd på bestemmelsene medfører mangler ved vedtakets innhold som gir ugyldighet.

Vi forstår at Skøyen-området må utvikles, men ikke hodeløst. Ta båtforeningene med i planleggingen, så skal vi bidra til gode løsninger.

Identitet og trivsel for Oslo

I over 100 år har båtlivet i Oslofjorden vært en del av hovedstaden sin identitet og trivsel. Et karaktertrekk som bidrar til at Oslo er en attraktiv by å leve i. Fritidsbåtene skaper trivsel, og gir gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv.

Oslo er den eneste hovedstaden i Skandinavia som ikke har en fritidsbåt-strategi. Nå kan det se ut som strategien blir å kaste båtene ut fra Indre Oslofjord. Tilrettelegging for fritidsbåter i kystbyer er vanlig. Stockholm har sin «Strategi for fritidsbåtlivet» med gode vilkår for småbåthavner, opplag og gjestehavner.

Planforslag for Skøyen går - uten noen reell drøftelse eller utredning - i stikk motsatt retning og er drepende for store deler av det maritime miljøet i hovedstaden. Dette gjøres ved at en rekke lover og bestemmelser brytes. Les Varsel om Søksmål til Oslo kommune fra advokatfirmaet Dalan, ved advokat Christian Bugge. Samt Varsel om Søksmål fra Oslo Motorbåtforening, ved advokat Peter Vagle i advokatfirmaet Glittertind.