Samfunnshus Vest er også et kulturhus. Derfor tok vi ifjor initiativ til et 17. mai-arrangement på Røa Torg kl. 14.00 og gjentok det i år.

Arrangementet har vi bevisst lagt til tiden mellom barnetogets avslutning og leker etc på de nærliggende skolene. I tillegg til passende tidspunkt for barnefamilier vet vi at arrangementet er kjærkomment for beboere og mange andre i nærområdet. Vi er glad for bistand til distribusjon om arrangementet fra Røa Vel, Vestre Aker Pensjonistforening, bydel osv.

Årets feiring preges av den alvorlige situasjonen i Ukraina. Det var vemodig, vakkert og storslagent med det ukrainske koret. Takk til bydelsutvalgets leder, Yngvar Husebye, for velvalgte ord om Ukraina og historiske glimt fra 1814 og en meget reflektert elevtale ved Persbråten videregående skoles elevrådsnestleder Attilla.

«Molly og partner» ved Katoline Gregersen Herlofsen og Marianne Krogness fenget store og små. Stor takk også til Mærradalen Mannskor og til Huseby skoles Musikkorps som spilte marsjer innledningsvis før de gikk videre til Hovseterhjemmet.

Det er godt med så mange ressurser i lokalsamfunnet. Røa Torg er blitt en aktiv møteplass hvor man både 17. mai og ellers kan la seg beverte av Lofthus Samvirkelag og Åpent bakeri.

  • Husk at du også kan publisere på Minakersposten: