ULLERN: – Næringslivet i Bydel Ullern tar mye plass og bør gi noe tilbake til nærmiljøet. Vi har mange store og små bedrifter i bydelen. Det er etablert 27.000 arbeidsplasser. Jeg forventer at flere av aktørene i vår bydel tar større samfunnsansvar lokalt, og da tenker jeg spesielt på støtte til det frivillige arbeidet i bydelen, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Støtte til integrering

Han peker på at Bydelen er en stor "kommune" i norsk sammenheng.

– Vi er like avhengige av økonomisk støtte til det frivillige arbeidet som andre kommuner. Det gjelder ikke bare idrett, men en rekke organisasjoner og grupper som driver et frivillig arbeid. Nå er det dannet en egen frivilliggruppe som er engasjert i arbeidet med å ta imot og integrere de nye flyktningene i bydelen. Et godt eksempel på engasjementet er flyktningefesten i Skøyen menighetshus med cirka 120 deltakere. Nesten halvparten av disse var frivillige, sier han.

– Dette arbeidet støtter bydelen så langt midlene rekker med blant annet opprettelse av en ny stilling knyttet til Frivilligsentralen. Men, de trenger mer støtte til integreringsarbeidet. Det er mange behov som skal dekkes for barn og voksne som kommer til et land med et fremmed språk og en annen kultur.

Oppsøker bedriftene

Han berømmer den innsatsen som gjøres på mange hold i bydelen.

– Et eksempel på en aktiv bydel er alle søknadene til bydelens kultur- og idrettsmidler. Bydelen hadde 644 000 kroner til disposisjon. Det kom inn søknader hvor det ble søkt om totalt 2,2 millioner kroner. Behovet er stort og det akter vi å gjøre noe med. Jeg vil oppsøke store bedrifter i samarbeid med blant andre Ullern Idrettsforening. Jeg vil utfordre disse bedriftene. Jeg vil snakke med ledelsen om hvilket samfunnsansvar de har og hvilken betydning støtte til lokalsamfunnet har, sier Pedersen.

"Vi utfordrer næringslivet!"

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!