SMESTAD: "Smestadlokket: Trafikkuhell mellom to biler på Smestadlokket/Viggo Hansteens vei. Sperrer for trafikk som skal fra Smestadkrysset og ned på Ring 3 østgående. Berging er på vei," skrev politiet på Twtter klokken 13.34 fredag.

Det skal ikke være noen personskader.