OSLO: 19.054 personer har søkt på 19.286 plasser i den videregående skolen i Oslo. Av disse har 18.813 fått tildelt skoleplass.

7.106 søker VG1-plass. Over 5000 av disse har fått plass på studieforberedende utdanningsprogram.

Sentrumsskolene fortsetter å være de mest populære. Elvebakken har den høyeste grensen for grensen for studiespesialisering – nemlig 5,36. Nydalen følger tett med en grense på 52,6 og Ullern har en grense på 50,5.

Flere har søkt yrkesfag i år enn i fjor. Det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet er helse- og oppvekstfag der 431 har fått plass. 335 har fått plass på elektro og datateknologi og 175 har fått plass på bygg- og anleggsteknikk.

– Oslo er avhengig av flere dyktige fagarbeidere i årene som kommer, og jeg er glad for at mange unge har valgt denne veien, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Rundt 200 søkere som har lovfestet rett på skoleplass har ikke fått tilbud i førsteinntaket.

– Alle som har søkt på og har rett på plass, vil få et tilbud, forsikrer Eidsvoll.

De vil imidlertid ikke få vite hvilken skole de kommer inn på før neste inntaksrunde 15. august.

(©NTB)