BESTUM: Det opplyser Bestum-rektor Pia Thoresen i en e-post til foreldre ved skolen tirsdag formiddag.

Hun skriver blant annet:

«Som dere sikkert har lest i media de siste dagene, har elever i Bærum blitt forsøkt lokket inn i en bil. Skolen har siden vi ble informert om disse hendelsene vært i kontakt med politiet, og har etter råd fra dem fram til i dag avventet å sende ut informasjon om dette.

I dag tidlig har vi blitt informert om en hendelse der tre elever på vei til Bestum skole skal ha blitt forsøkt lokket inn i en bil. Skolen har rutinemessig vært i dialog med politiet, og vi sender i samråd med dem ut denne informasjonen.

Skolens oppgave er å ivareta våre elever, og eventuelt formidle informasjon fra politiet, da dette er en politisak.»

Politiet informerer

Etter at det har vært meldt om lokking på Jar i Bærum, har politiet gått ut med informasjon til skoler både i Bærum og Oslo vest. Politiet skriver:

«Politiet mottar mange henvendelser hvor det åpenbart er frykt knyttet til en eller flere såkalte "lokkemenn". Vi har fått inn anmeldelse i en sak, hvor vi har igangsatt operative tiltak og bred etterforskning.

I Enhet Vest (Oslo vest og Asker og Bærum) jobber både etterretning, etterforskning, orden og forebyggende med tips som er kommet fra bekymrede foreldre.

Politiet tar alle sånne saker på alvor, og jobber med å finne ut hva som kan ha skjedd. Per nå har vi ikke holdepunkter for å kunne si at det har foregått noe straffbart.

Vi vet ikke om dette har noen sammenheng med andre eller tidligere saker. Vi er ikke kjent med konkrete saker fra tidligere hvor barn faktisk har blitt lokket inn i bil.

Politiet oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine, og at nye saker anmeldes. Vi forstår at slike hendelser er egnet til å skape bekymring. Enhet vest har derfor engasjert flere av sine fagområder og innsatsressurser som alle jobber iherdig med å oppklare disse sakene. Det er derfor viktig å melde fra til politiet om konkrete observasjoner av slike eller tilsvarende hendelser."

Politiet finner pr. nå ikke at tipsene er sammenfallende, eller at det er grunn til å frykte en såkalt lokkemann. Vi tar alle henvendelser på alvor og gjør det vi kan for å undersøke, og oppklare hva som har skjedd. Politiet ønsker at det ikke skapes unødig frykt. Vi er på vakt, og er forebyggende til stede.

Det er viktig for politiet å formidle korrekt og tydelig informasjon, slik at både foreldre og barn kan føle seg trygge!»