Ulykken skjedde på E18 sør for Stokkebakken  Telemark. Vegen er nå ryddet.

Ulykken ble meldt inn klokken 14.05, og alle nødetater reiste til stedet, hvor trafikken i begynnelsen stod helt stille. 

Senere begynte politiet med manuell dirigering på stedet, melder Varden.no.

Fire personer ble sendt til legevakta i Telemark med lettere skader. 

– Aksjonsgruppa er sterkt kritisk til at vegvesenet ikke igangsetter tiltak her og ved Wissestadkrysset som Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Telemark Vegkontor nå har lovet i flere år. Det ser ut som de har fjernet disse pengene som var lovet. Det ser ut som om det er viktigere å spare penger enn menneskeliv..!! Nå må den nye regjeringen øremerke penger til disse to gjenstående kryssene, sier aksjonsleder for sikrere E18 gjennom Telemark, Vidar Tellefsen.