I rushtid beskrives ville tilstander, der veien er for smal til å møtes, mens mange ikke kan, eller vil rygge. Dermed blir det full krangel midt i rushtiden, sier flere tipsere, som ønsker å være anonyme.

– Vi har vært på stedet og kikket, og sett kontrollert kaos, sier UP-sjef Øystein Krogstad.

Lesmer: Varslet om flere ras.

Vanskelig å unngå

Omkjøringsveien mellom Libru og Rise, er smal, uten gul stripe og i dårlig stand.

UP-sjefen mener man kanskje kunne skiltet følger omkjøringsveier, men sier også man bare må akseptere at det er dårlig vei, og kjøre deretter.

Byggeleder fra Statens vegvesen, Kjell Asbjørn Knutsen, mener folk må forholde seg til skiltene, og regner med de lokalkjente finner seg andre omkjøringsveier.

– Uansett vil problemet trolig bli løst i dag, når vi får åpnet og lysregulert en kjørebane, sier Knutsen.

Ignorerer skilt

Den belastede omkjøringsveien er skiltet som forbudt for lastebiler, men ifølge både politiet og naboene, er det mange som ikke bryr seg, og dermed bidrar til en vanskelig og farlig omkjøring.

– Jeg har selv sett flere lastebiler på veien og har purret på veivesenet flere ganger for å få svar om hvorfor veien er sperret for lastebiler, og hvem som får dispensasjon, sier UP-Krogstad.

Noen lastebiler, som søppelbiler og septikbiler må kunne kjøre til folk som trenger dem, mener UP-sjefen