ULLERN/MÆRRADALEN: – De startet i øs pøs regn, men det lettet heldigvis etter hvert. Utstyrt med hansker og plastsekker gjorde elevene en strålende innsats og lukte vekk utrolige 492 kilo med Kanadagullris. Fantastisk!

Bevare naturmangfoldet

Lektor ved Ullern videregående skole, Monica Flydal Jenstad, er imponert over elevene sine, som gjør denne viktige jobben for å bevare naturmangfoldet i området vårt.

– I Mærradalen og på Huseby er Kanadagullris sterkt dominerende i enkelte områder. På en naturtypelokalitet med slåttemark hvor arten dominerer sterkt, og hvor den er i sterk spredning, er det et stort behov for tiltak. Ikke minst fordi området er rikt på biologiske verdier. I juni i fjor fjernet biologielever fra skolen rundt 700 kilo av arten før frøsetting, alt gjennom manuell luking. I år var det færre elever, men i snitt plukket hver elev nesten 50 kilo, og alt ble kjørt til spesialmottak for destruksjon.

Flydal Jenstad forteller at arealet for fremmedartsbekjempelse er valgt ut i samråd med Forsvarsbygg, som er grunneier i området. Det er også koordinert med Naturvernforbundet som driver skjøtselstiltak i samme område, og som har fått penger av Miljødirektoratet til formålet.

– Dermed kunne også elevene belønnes med nydelige baguetter og brus som takk for innsatsen, og det var virkelig så vel fortjent, sier hun.

Fjern Kanada-gullrisen!

Arbeidet videreføres også neste år, Ullern videregående har fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å fortsette dette viktige arbeidet.

– Kanskje klarer vi på sikt å restaurere slåtteengen til en eng med stort biologisk mangfold uten fremmed-arter! Det hadde vært fantastisk. Elevene oppfordrer også alle andre til å gjøre en innsats og fjerne Kanadagullris når de ser den, sier lektor Monica Flydal Jenstad.