Tilfellene har kobling til det pågående utbruddet i Europa. Ingen av de smittede er alvorlig syke.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding torsdag.

Lav smitterisiko

Oslo kommune følger Folkehelseinstituttets rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet.

- Personene som er smittet blir fulgt opp fra helsetjenesten og har isolert seg for å ikke smitte andre. Vi kartlegger hvem som kan ha vært utsatt for smitte og gir informasjon til dem det gjelder. Risiko for videre smitte anses i utgangspunktet som svært lav, sier fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

De vanligste symptomene på apekopper er feber, nedsatt allmenntilstand, lymfeknutehevelse og utslett.

Om sykdommen

Apekopper gir feber og vannkoppelignende utslett. De fleste blir friske uten behandling. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Apekopper fører svært sjelden til dødsfall. Sykdommen kan smitte fra dyr (primært gnagere) til mennesker, og kan også smitte mellom mennesker via kontakt med utslett og/eller dråper. Viruset smitter primært ved tett kontakt. Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land.