THUNE: – Vi har fikset to ganger 90 meter med spor rundt trikkeholdeplassen Thune. I løpet av helgen og mandag blir vi helt ferdige, så på tirsdag kan både trikk og buss gå som normalt, sier kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Ingrid Shields, til Akersposten.

I en tidligere versjon av denne saken, meldte hun at de skulle bli ferdige med arbeidene i helgen, men det er nå endret.

- Det har vært såpass kaldt i dag at arbeidslaget ikke ble helt ferdige med fuging av skinnene. Det betyr at de må gjøre ferdig arbeidet mandag og utsette kjøring av bussen i trikketraseen til tirsdag. Trikken kjører i traseen sin, sier Shields fredag ettermiddag.

Takker naboer

Mange har fått endrede reisevaner i arbeidsperioden.

– Vi er veldig takknemlige for tålmodige naboer! Det er også mange som har Thune som sitt stoppested, som har måttet endre reisevaner de siste fem ukene, sier hun.

Dette er blitt gjort:

 • Brukt nærmere 200 kubikkmeter med støp
 • Lagt ut 20 tonn med asfalt
 • Satt på ca 100 nye sporholdere (tøybolter)
 • Pakket alle skinner inn med Edilon Sedra, for ballastfrie skinner
 • Gravd ut og kjørt vekk ca 200 kubikkmeter med gravemasser
 • Skiftet ut kummer
 • Skiftet vannavløp
 • Utført åtte thermit-sveis (sveising med smeltet metall) og 16 pinnesveis (manuell metallbuesveising).
 • Installert nye skinneforbindere. Disse sikrer elektrisk forbindelse fra en skinne til neste
 • Etablert klatrespor for at trikken skal kunne kjøre enkeltspor under hele anleggsperioden.
 • Installert dybler mellom støpområder (for at støp skal kunne "vandre fritt" og ikke sprekke).
 • Leid og satt opp telt for å besørge litt varme (må til for at støp og fug skal herde).