SØRKEDALEN: Innbyggerinitiativet om sykkelvei i Sørkedalen, som var initiert av en representant i ungdomsrådet i Vestre Aker, Hedvig Andersen, ble i forrige møte i utvalget behandlet uten deputasjon på forhånd. Det ble vedtatt at saken skulle tas opp igjen på nytt. I mellomtiden ble Hedvig Andersen kalt inn til deputasjon. Det ble også Bente Ramstad som representant for Sørkedalen vel og Egil Kjos i Røa vel.

Les saken: Sykkelvei i Sørkedalen til ny avstemning

To forslag

Onsdag denne uken, 14 april, kom saken opp på nytt. Det lå to forslag på bordet. Høyre, Venstre og Frps forslag:

"Bystyret ber byrådet starte regulering på strekningen av Sørkedalsveien mellom Peder Ankers plass og Skansebakken. Det legges til grunn tosidig veiskulder,styrking av turveinett,utbedring av bussholdeplasser og trafikksikkerhetstiltak."

Ap, MDG, SV og Rødt hadde samlet seg til forslaget:

"Bystyret ber byrådet jobbe for å styrke trafikksikkerheten i Sørkedalsveien, som for eksempel punktvise veiutbedringer, tiltak for redusert biltrafikk og fartsbegrensninger, og melde tilbake til bystyret på egnet vis."

Fordelingen av stemmer i utvalget fulgte naturlig nok forslagsstillernes antall. Byrådspartiene og Rødts forslag fikk 6 stemmer, mens opposisjonens forslag fikk 5 stemmer. Saken går videre til bystyret for endelig behandling. Det er lite som tyder på at det bli et annet resultat der.

Les også: «Nå må vi få på plass sykkelvei i Sørkedalen!»

Følg Akersposten på Facebook