BYDEL ULLERN: – Vi er veldig glade for at vi har tilsatt en jurist i bydelen. Det er en styrke for oss i vårt arbeide, sier Giske Edvardsen, avdelingsdirektør for folkehelse og nærmiljø. Bydel Ullern skal være en god bydel å bo i.

Det er vel ti år siden forrige gang bydelen hadde en jurist ansatt.

– Bydelen behandler utrolig mange saker i løpet av et år. Da er det en styrke for oss i administrasjonen å ha en jurist tilknyttet, fortsetter Edvardsen, som legger til at til tross for god kompetanse hos saksbehandlerne, så har en jurist et annet ståsted og kompetanse.

– Det kommer godt med å ha en jurist vi lett kan ta kontakt med og spørre om råd og som kan veilede oss i vårt arbeide, sier Edvardsen.

Mange områder

– Det er utrolig mange rettsområder en bydel skal forholde seg til, sier bydelsjurist Cathrine Storhaug Nypan, som bor i bydelen. Hun kommer opprinnelig fra Haugesund, og er utdannet i Oslo. Hun tok sin juridikum i 2006.

– Saker som skal behandles i retten, er det kommuneadvokaten som fører, sier Storhaug Nypan. Hun er ansatt fra 1. august og er i ferd med å finne sin plass og funksjon.

– Det er nytt og spennende å skulle jobbe på bydelsnivå, sier Storhaug Nypan. Hun har en bred arbeidserfaring med seg. Hun har arbeidet i offentlig sektor i ni år og i privat sektor i seks år. Hun har også advokatbevilling.

Trives med mangfold

– Jeg trives med at det er mange og ulike juridiske spørsmål som dukker opp.

Barnevern, helse- og omsorgsrett, diverse klagesaker og anskaffelser er bare noe av det hun skal arbeide med. Deler av NAV ligger også under bydelen og HR-avdelingen vil trolig også komme og spørre om råd og veiledning.

– En bydel må forholde seg til en rekke lover som for eksempel forvaltningsloven, offentlighetsloven, anskaffelsesloven, arbeidsmiljøloven, barnevernsloven, samt ta stilling til kontraktsrettslige spørsmål, sier Storhaug Nypan.

Svalbard og EU

Det er ingen tvil om at 42-åringen liker mangfold. Turisme og EU er også en del av utdanningen.

– Hovedoppgaven min til juridikum, het: Turismeregulering på Svalbard i et miljørettslig perspektiv.

Det høres spennende ut?

– Det var det da også.

Menneskerett er også en del av utdanningen hennes.

– Som valgfag fokuserte jeg på EU-rett og menneskerettigheter, sier Cathrine Storhaug Nypan, som ser fram til å bygge opp den nyopprettede stillingen samt å gi råd til ansatte i bydelen i forbindelse med deres arbeide.

Styrking av bydelen

– Bydelen har mange og ulike type saker hvor det er godt å ha med seg den juridiske kompetansen, sier Edvardsen, som legger tid at de som håndterer de ulike sakene i bydelen er fagpersoner.

– Derfor har vi nå styrket bydelens totale kompetanse. Vi mottar blant annet en del klagesaker, sier Edvardsen og legger til at det å følge opp avtaler, sørge for at anskaffelser skjer på riktig måte, at kjøp av tjenester og forholdet til leverandører håndteres korrekt.

– Det gir oss rett og slett en trygghet i arbeidet vårt, sier Giske Edvardsen.