Sturla Bjerkaker er 75 år og leder også Den sentrale eldrerådet i Oslo. Han var tidligere generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, generalsekretær i Funksjonshemmedes Studieforbund og rektor ved Nordens Folkliga Akademi/Nordisk ministerråd, forlagssjef Folkeuniversitetets Forlag og Informasjonssjef for NKL/Coop Norge.

Sturla Bjerkaker er opprinnelig fra Melhus i Sør-Trøndelag. Han er gift med voksne barn.

– Jeg er spent og takknemlig for oppgaven med å lede Seniornett i den spennende tiden vi har foran oss. Digital inkludering betyr at det må legges enda mer til rette for opplæring og veiledning av seniorer, samtidig som samfunnet må forenkle digitale tjenester slik at alle får til å bruke dem, sier Sturla Bjerkaker.

Det nye styret i Seniornett består av Odd Magne Eide, Gloppen i Sandane kommune (bak til venstre), Erling Wang, Kolbotn i Nordre Follo kommune, Siri Mollatt, Bærum, Tore Vimme, Grimstad, Kari Engen, Trondheim (første rekke til venstre), Gunvor Holst, Tromsø, Trine Christensen, Drøbak i Frogn kommune og Sturla Bjerkaker, Oslo.

I tilknytning til landsmøtet ble det holdt et seminar om hvordan bli en bedre veileder i Digitale helsetjenester, med besøk av statssekretær Ellen Rønning- Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Statssekretær Gunn-Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet innledet om digital inkludering.