Hvis «Områderegulering Skøyen» blir vedtatt med flytting av trikkelinjen på Skøyen, vil det koste kommunen rundt to milliarder kroner, fremkommer det i en reportasje i Akersposten tidligere i mai.

Les saken her:

Å bruke en estimert prislapp på over to milliarder kroner for å flytte en trikkelinje noen få hundre meter sørover fremstår for oss i Ullern FrP som ren galskap. Mye kan tyde på at et av målene med dette, er å redusere fremkommeligheten med bil i dette området. Å bruke milliarder på bilistsabotasje er vel å merke ikke noe nytt for dagens byråd, men vi mener det er sløsing og svært dårlig bruk av offentlige midler som isteden kan brukes til blant annet vedlikehold av veier og annen infrastruktur som forfaller drastisk på de rødgrønnes vakt.

Det kan også stilles spørsmålstegn med hvor grønt dette prosjektet er da man skal rive tusenvis av kvadratmeter med velfungerende bygningsmasse. I tillegg er både Bymiljøetaten, Ruter, Sporveien, Statens Vegvesen og Storebrand negative til prosjektet.

Prosjektet fremstår derfor som hverken økonomisk, grønt eller fornuftig og bør derfor stanses før det brukes enda mer penger på planlegging og konsulenter.

Ullern FrP mener at eksisterende trikkelinje med dagens holdeplasser bør bestå og at det må bli slutt på prosjekter som fremstår som rent sløseri. Med den nye Fornububanen og som en av Norges mest trafikkerte jernbanestasjoner vil Skøyen fortsatt være et godt kollektivknutepunkt med dagens trikkelinje, selv om man må gå noen få hundre meter til trikkestoppet på Hoff.

Og husk; to milliarder er dagens estimat. Vi vet vel alle at det kommer til å sprekke?