LILLEAKER: – Krigen i Ukraina påvirker ikke bare internasjonal politikk. Også her hjemme preges politikken av hva som foregår et annet sted i Europa.

– Blir norske politikere handlingslammede?

– Nei, jeg vil ikke si det. Men et slikt bakteppe som Ukraina-krigen skaper, så vil det få innvirkninger også på den nasjonale politikken. Det er ikke til å komme utenom.

Stanghelle trekker fram at en nå kan se politiske trender i Europa.

– Det påvirker også hvordan politikken her hjemme blir. Det vil igjen si at det som skjer ute vil virke inn på det som skjer her hjemme, sier Stanghelle, som bor på Røa og har gjort det i mange år.

Selvstendige land er ikke frittsvevende satellitter. De er – på ulike måter – sammenvevd i en sameksistens med andre land, med resten av verden.

Uoversiktlig tid

– Jeg er veldig glad for at det er Harald Stanghelle, som skal snakke om den meget uoversiktlige tiden vi lever i, sier kulturleder Nina Sivertsen. Hun er ganske sikker på at det er mange som vil finne veien til Ullern kultursenter onsdag klokken 12.00 for å høre hva Aftenposten-redaktøren har å si.

Det er ikke første gang Stanghelle kommer til Kultursenteret og deler sin kunnskap og sine tanker med tilhørerne.

– Det er lenge siden vi inverterte Stanghelle til å komme til oss. Vi ble fort enige om at tittelen på foredraget skulle være den aktuelle politiske situasjonen, sier Sivertsen, som legger til at lite visste en at situasjonen i Europa skulle utvikle seg i en slik dramatisk retning.

– Jeg er veldig glad for at Stanghelle, som har slik en god politisk innsikt, nå kommer tilbake til oss og trekker linjer i den situasjonen vi nå befinner oss i, sier Sivertsen.

Rundt om ved kafébordene på Ullern kultursenter snakkes det om krigen og usikkerheten det medfører.

– Nå får vi høre at 300.000 russere skal innkalles. De fleste av oss trodde vel at den tid var forbi da mennesker var kanonføde, men tydeligvis ikke. Sivile er bombet. Byer er rasert. Vi tror det nesten ikke, sier Nina Sivertsen, som er en av mange som dårlig liker de uttalelsene Putin kommer med. FN og Europa reagerer, og godt er det.

Din og min hverdag

– Det som skjer i Ukraina får betydning for hva som skjer her hjemme, sier Stanghelle.

– Hvilken innvirkning får det på våre liv?

– Ikke noe enkelt svar på det med to streker under fordi det har også sammenheng med hvor i livet den enkelte er. Energikrisen, rentene, behovet for arbeidskraft og tilgangen på varer, er blant de faktorene som er med på å sette rammer for den politikken som skal føres i tiden framover, sier Harald Stanghelle, som onsdag vil sette ord på mange av de tanker de fleste av oss går med. Det er nok en del som også har i tankene at Norge grenser opp til et land, som har gått til en angrepskrig.