GRESSBANEN: Camilla Wilhelmsen sto sammen med Tor Audun Sørensen i Norges bandyforbund tidlig i juni og fortalte entusiastisk at bystyret kunne redde barnas skøytefremtid i Ready, ved å sikre kunstis på Readys grusbane i forbindelse med revisjon av kommunebudsjettet.

Se saken her: Kjempemulighet for Ready

Wilhelmsens verbalforslag til bystyret var følgende: "Bystyret ber byrådet sikre at det etableres kombinert kunstis og kunstgress på Gressbanen 2, hvor det i en første fase etableres kuldeinstallasjoner på selve banearealet ved hjelp av andel av de midler som allerede er bevilget til å anlegge kunstgress på banen. Byrådet bes sikre at eventuelle tilleggsmidler settes av i forbindelse med budsjett 2017 dersom det er behov for det."

Veldig trist

Utgangspunktet er at det var enighet i budsjettinnstillingen at det skulle bevilges 13 millioner kroner til kunstgressbane. Spørsmålet var om disse kunne disponeres slik at det også kunne bli kunstisbane. Wilhelmsens forslag fikk ikke flertall.

– Jeg synes det er veldig trist at den muligheten man hadde til å få lagt til rette for kunstis nå er skuslet bort for de neste ti årene. Jeg hadde håpet at bystyret hadde lyttet til idretten, men slik gikk det dessverre ikke. Nå blir det enda dårligere forhold for bandygutta i Oslo, sier Wilhelmsen.

I protokollen fra møtet står det om Wilhelmsens verbalforslag: "Fs verbalforslag (kunstis og kunstgress på Gressbanen 2) ble forkastet mot 23 stemmer (18H (minus Kopp), F og KrF). Bystyret har 59 medlemmer og trenger 30 stemmer for å danne flertall.

Samme forslag?

Men før bystyret stemte over Camilla Wilhelmsens forslag, ble det stemt over et forslag fra FrPs Peter N. Myhre:
"Bystyret ber byrådet om å utrede muligheten for å etablere kombinert kunstis og kunstgress på Gressbanen 2, hvor det i en første fase etableres kuldeinstallasjoner på selve banearealet."

I protokollen fra bystyrets møte står det: Fs verbalforslag pkt. 1 ble forkastet mot 26 stemmer (H, F og R)

Egentlig flertall?

Intensjonene i begge forslagene er de samme, kombinert kunstgress- og kunstisbane. Alt ligger egentlig til rette for et omforent forslag, som både Rødt og KrF kunne stemme for, forutsatt at protokollen fra bystyrets møte er riktig. Det hjelper likevel ikke uten Venstres fire stemmer, som ikke stemte for noen av forslagene, selv om Venstre var de første som lanserte støtte for et slikt kombinasjonsanlegg. Venstre hadde til og med programfestet det.

Se Akerspostens intervju fra 2011 (Selv om intervjuet står under Nettavisens logo, har det sammenheng med Nettavisens oppkjøp av dittOslo som Akersposten var en del av, red.anm): Lover ny bane til Ready

Oppsummert skulle man da tro at det var flertall for at at Ready fikk mulighet til å realisere en kunstisbane sammen med ny kunstgressbane. På grunn av ferie lyktes det ikke å få en kommentar fra Venstre før publisering.


Flere nyheter på Akersposten.no:

Folket ville ha Gressbanen, politikerne valgte Holmen

Ungdommer trues til å slåss

Mysteriet om Trines forsvunne bil løst etter 36 år!

Politiet fikk bilhjul skåret opp


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!