(Oslodebatten)

Det er ikke sant at eplehagene kun er de rikes luksus. De er en trygg havn for insekter og fugler, de reduserer bakketemperaturen på varme sommerdager, renser bylufta vår og bidrar til å ta unna overvann på dager med ekstremnedbør.

Den nye småhusplanen, som nå er ute på høring, har allerede skapt mye debatt blant folk i byen vår. Noen er sinte fordi de ikke får bygd ut boligen sin, andre fordi de må si opp håndverkere i firmaet sitt, og ikke lenger får bygge ut noen av de flotteste tomtene Oslo har å by på. Det er forståelig.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Ryggmargsrefleksen til mange er at dette er dypt urettferdig

Det er krevende å endre regler som har vært på plass lenge, som en hel bransje og Oslos befolkning har forholdt seg til. Spesielt krevende er det når disse reglene gjelder hvordan vi skal få lov til å bygge og bo. Se for deg at du eier en tomt, og får beskjed om at du ikke lenger kan gjøre slik du hadde tenkt med denne tomten, selv om naboen din gjorde det samme i fjor. Det er ikke uventet at ryggmargsrefleksen til mange er at dette er dypt urettferdig.

Endring gjør vondt, men når det gjelder småhusplanen er alternativet mye verre. Fortsetter vi slik vi har gjort, kommer vi gradvis til å bygge ned alle småhusområdene i Oslo, og verdiene i grøntområdene som finnes der. Med dagens utvikling ville det vært færre småhus, grøntområder og trær igjen i Oslo om bare noen tiår. Det er det ingen som ønsker, og dette har gått igjen i mange av de positive tilbakemeldingene som Plan- og bygningsetaten (PBE) har mottatt i høringsrunden til den nye småhusplanen.

Gjennomføringen av disse endringene blir ikke smertefri. Det har vi allerede sett, og det er det viktig at alle vi i det politiske apparatet har forståelse for.

LES OGSÅ: Plan- og bygningsetaten erkjenner at ansatte kan ha lekket sensitive opplysninger: – Bekymringsfullt

Planen skal behandles raskt

Til utbyggerne som må legge ned arbeidet på grunn av det midlertidige forbudet, lover vi å jobbe for en rask behandling av planen. Før neste bystyreperiode skal den være godkjent. Vi tror dette krever omstilling av aktørene i bransjen. Ikke bare til fossilfrie byggeplasser (transporten kan fremdeles være karbonbasert), men også mot flere vedlikehold- og oppussingsoppdrag og færre nyboligprosjekter innenfor planområdet.

PBE vil etter høringsfrist gå igjennom alle tilbakemeldinger for å se om de bør og kan gjøre noen justeringer før planforslaget sendes til politisk behandling. Det kan sikkert være noen krav i det nye forslaget som blir for rigide, som bør vurderes justert. Samtidig er det viktig at reglene blir like for alle.

Småhusplanen vil ha en stor positiv effekt på byen vår, om hundre år fremdeles vil finnes småhus her. Dette vil bidra til å gjøre byen vår bedre rustet for en fremtid med mer ekstremt vær som flom, hetebølger og tørke, samtidig som det skaper variasjon og trivsel i hverdagen til folk i Oslo.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

I den lille gaten der jeg bor får ikke husene puste

Les også

Vi må tåle å bo tettere, også i villastrøkene

Les også

Kirkeristen - et grelt eksempel på offentlig forfall

Les også

Bjørvikas skyskrapere overskygger det mangfoldige Grønland