BYDEL ULLERN: Om ham og andre små og store dramatiske hendelser i Ullern under krigen, blir det mulighet å høre om onsdag 19. oktober kl. 18 på Stoppestedet i stasjonsbygningen på Lilleaker.

«Ullern under krigen» er i regi av LilleakerForum, Ullern kultursenter og med Ullern historielag som samarbeidspartner. Den lokale historie-formidleren, Reidar C. Martinsen, som også er frilansjournalist i Akersposten, er en av initiativtakerne. Han sier til Akersposten: – Ullern var sterkt preget av tyskernes tilstedeværelse – i langt større grad enn mange i dag er klar over.

Okkupantene satte virkelig sitt preg på vårt område etter hvert, og mange fikk føle det på kroppen. For eksempel annekterte de rundt 40 boliger i området rundt Furulund i forbindelse med at Gestapo etablerte seg i den såkalte Stangeland-gården. Det var også to store tyske militære leire – en på Smestad og en ved det som i dag er Silurveien.

– Skolene ble også annektert, blant andre Ullern skole hvor nazifiseringen av norsk skole virkelig skapte mye uro. De hadde der en nidkjær NS-mann som rektor, men elevene og lærerne viste tydelig sin misnøye – noe rektoren tok så ille opp at flere elever ble utvist.

– Det var også eksempler på ungdommelig dristighet – om de som tok opp kampen bare noen dager etter 9. april.

– Det var også enkeltskjebner, som jødefamilien på Lilleaker som ble arrestert og sendt til gasskammeret i Auschwitz, og som kunne ha blitt reddet hvis de hadde tatt advarslene på alvor. Og om en nyutklekket russ fra Ullern skole, som så sent som 9. mai 1945 ble skutt ved en feiltakelse – av hjemmefrontens folk.

– Og så var det slik at for de aller fleste var det en kamp for å klare seg gjennom den vanskelige tiden. Et hverdagsliv under ekstreme forhold – som også kunne ha sine muntre sider sett med dagens øyne, forteller Reidar som har mye mer på hjertet onsdag.

Han avslutter slik: – Det er alltid noen som sier at «nå må vi bli ferdig med krigen». Etter min mening er det imidlertid viktig å holde historien om krigsårene i live. Det skjedde i 1940. Det kan – måtte Gud forby, skje igjen. Nå er det krig i Europa. Russernes påskudd for å angripe Ukraina, har mange likhetstrekk med tyskernes motiver for å angripe oss for over 80 år siden, avslutter Reidar.