LYSAKER/LILLEAKER: Hvis du rusler langs Lysakerelva fra Lysaker stasjon og opp forbi CC Vest og til Fåbrofossen, har du hele veien beveget deg i ”Mustadland”. Mustad eiendom eier alt og mer enn noen gang i det tradisjonsrike selskapets 140 år lange historie på Lilleaker.

Industrien i området er for lengst borte. Nå er det boliger og næringsbygg som gjelder. Det er Lysaker By som skal formes.

Der kollektivtilbudet er godt

Akersposten har tidligere omtalt ”Lilleaker Vest” på det kommende Granfoss-lokket. Her er forberedelsene til byggingen av vel 200 boliger godt i gang, og de første flytter inn i i 2018. Men boligbyggingen her er bare en del av utbyggingen i området. Mustad Eiendom har store planer for Lysaker By.


Adm. direktør Halvard Øye i Mustad Eiendom peker på den enorme befolkningsveksten i Oslo som et bakteppe for planene på Lilleaker og Lysaker.

– Oslo trenger mer plass, sier han til Akersposten. – Oslo og Bærum kommune vil begge ha utbygging der hvor kollektivtilbudet er godt. Og det er det jo på Lilleaker og Lysaker. Vi ønsker å utvikle dette området til å bli en komplett bydel til Oslo og fremstå som et attraktivt område med et aktivt kultur- og næringsliv, forretninger, kafeer og ikke minst boliger – kalt Lysaker By, sier Øye.

Lille CCVest ryker

På dette området er det en god del nye næringsbygg, som selvsagt skal beholdes. Men det er også noen eldre, utidsmessige industri- og lagerbygg som vil bli fjernet. Dette gjelder på Oslo-siden bygget som opprinnelig huset margarin- og kaffeproduksjon, men som i dag blant annet rommer Lille CC Vest med Elixia treningssenter samt diverse andre små og mellomstore bedrifter.

– På dette området planlegges både bolig og næring, sier Øye.

– Rett på andre siden av elven ligger det tidligere boklageret for Bokklubben som også skal bort. I dag inneholder dette bygget blant annet et verksted for bilskader. Her blir det også bolig og næring. Vi ser også for oss forretninger i dette området, og håper å kunne tilby et utvidet handelstilbud i området, som vil komme som et tillegg til handelstilbudet som i dag tilbys på CC Vest. På denne måten håper vi å kunne «åpne» kjøpesenteret ut mot det fremtidige, planlagte byområdet, sier Øye.

Nye gjennomfartsårer

Lysaker By vil inneholde gater i kvartaler, åpne rom og parker, og det er foreslått to nye gjennomfartsveier fra Lilleakerveien og opp til Vollsveien på Bærumssiden. Tilgjengeligheten til området blir altså helt annerledes enn hva det er i dag.


– Vi ønsker å skape et levende byområde, sier Øye. – Derfor vil vi ha både næring, boliger, forretninger, kafeer og andre serveringstilbud her. Det er også tanker omkring et hotell i området. Opprinnelig hadde Olav Thon slike planer rett ved jernbanestasjonen på Lysaker, men Jernbaneverket satte foten ned ettersom det på sikt planlegges ytterligere to toglinjer i her. I stedet har vi tenkt hotellet lagt noe lenger opp langs elva, men stadig i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen, sier Øye.

– Det må imidlertid understrekes at vi holder flere muligheter åpne for endelig utnyttelse av dette arealet.

LES OGSÅ: Han bygger "nye" Lilleaker


Totalt blir det 700-800 boliger i Lysakerbyen, da medregnet også Lilleaker Vest som i dag er under utbygging. Mustad Eiendom definerer hele området, fra Lilleaker Vest i nord til Lysaker i sør som Lysakerbyen.

CC Vest blir større

CC Vest, som er landets 8. største kjøpesenter målt i omsetning skal også utvides.

– Ja, vi tenker oss en utvidelse av senteret mot sør. Det blir ingen betydelig utvidelse, og det er ingen ambisjoner om å etablere et større regionsenter. CC Vest skal fortsette å være et lokalt kjøpesenter, men noe vekst er det plass til. Helt siden vi åpnet CC Vest i 1989, har vi totalt sett gjennomført 5-6 vesentlige utvidelser og ombygginger.

– Hva slags tidsperspektiv ser du for deg for fullførelsen av Lysaker By?

– Det er jo avhengig av blant annet kommunal saksbehandlingstid, skal vi si i beste fall 10-15 år, men det kan godt ta noe lenger tid. Nord-området (Granfoss-lokket) skal gjøres ferdig først, og vi regner med at dette er komplett en gang i 2022/2024, sier Øye.

Stoppestedet utvides

Mustad Eiendom eier også den gamle stasjonsbygningen på Lilleaker, som i dag huser det såkalte Stoppestedet. Det er Ullern Bydel som drifter dette, og det er blitt et populært samlingssted for både unge og pensjonister. Da rivningen av sykehjemmet på Ullern startet, ble det reist en brakkerigg på Lilleaker som inneholder en del av tjenestene som bydelen har rettet mot de eldre i Ullern.

Disse tjenestene skal inn i et tilbygg til Stoppestedet. Utbyggingen skjer mot sør, dvs. mot trikkesløyfa og Sponhoggveien.


Flere nyheter på Akersposten.no:

Han bygger "nye" Lilleaker

– Jeg håper livsgrunnlaget ikke blir tatt fra meg

Mørke skyer over Ullern – men sjefen er optimist

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!