SKØYEN: Forslaget til områderegulering for Skøyen er justert. Det viktigste er at høydene på bebyggelsen og utnyttelsen er vesentlig redusert. Med nye anbefalte kotehøyder betyr det at den høyeste bebyggelsen blir på 12 etasjer.

Les også: Hoffsveien stenger – Hovfaret blir ny hovedvei gjennom Skøyen

Hensynet til Bygdøy

- Hovedendringen i det nye forslaget er at omfanget med hensyn til høyde og utnyttelse er endret. Kotehøyden er redusert og utnyttelsesgraden er redusert i dette forslaget. Det betyr at planlagt bebyggelse vil bli bedre tilpasset eksisterende boliger. Mange vil se at vi har tatt de mange innspillene med hensyn til høyder på alvor. Samtidig har vi imøtekommet Riksantikvaren som ikke ønsket bebyggelse som svekker møtet med Bygdøy. Det vil for eksempel si at deler av Karenslyst allé høydemessig er blitt trukket betraktelig ned, slik at den visuelle kontakten med Bygdøy opprettholdes. Lavere bebyggelse gir også bedre lys og solforhold på viktige uteoppholdsarealer, sier avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten, Morten Wasstøl.

Svømmehall på båtopplaget

I denne omgang er en del av havneområdet på Sjølyst endret til kombinasjonsformål med krav om at minimum 50 % benyttes til kultur eller idrett. Bestemmelsen gjør det mulig å innpasse for eksempel en svømmehall/ badeanlegg. Dette er også et behov Bymiljøetaten har pekt på i Skøyen-området.

- I denne delen av området, og andre steder på Skøyen, har vi vært mer konkrete på hva slags formål som vi ønsker. Med dette legges det til rette for muligheter til idrettsformål, sier Wasstøl.

I reguleringskartet (under) er området for idrettsformål avmerket av Akersposten. Dette er et svært detaljert kart som tar for seg alle områdene på Skøyen. Symboler med forklaringer finner du på Plan- og bygningsetaten ved å følge denne linken. Klikk så på "vedlegg til begrenset høring".

Dette forslaget til områderegulering opprettholder at båtopplaget forsvinner. Forslaget imøtekommer også Bymiljøetatens arbeid med publikumsrettet areal rundt den nye ro- og padlebanen, hvor Fylkesmannen har stilt krav om omregulering i stedet for dispensasjoner fra gjeldende regulering:
«Grøntområde Sjølyst er endret til parkformål og anlegg til ro- og padlebanen Innenfor feltet tillates det oppført tribune og landingsarealer til ro- og padlebanen unntatt krav til detaljregulering. Parkering tillates ikke i parken.»

Utfylling med park og publikumsrettet virksomhet/bygg og med mulighet for bading på den andre siden av området opprettholdes.

E18 bokstavelig talt i veien

En viktig del av områdereguleringen for Skøyen er den planlagte bygaten som skal strekke seg fra stasjons/torgområdet og ned mot sjøen. Problemet er fremdeles at E18 står i veien.

Les også: E18 gjennom Skøyen: - Håper noen har en plan B

- Det er et uløst problem. Det er svært lite ønskelig med E18 i dagen kombinert med fremtidig byutvikling. Statens Vegvesen har ingen planer om å legge E18 i tunnel og hva som skal skje med E18 mellom Filipstad og Lysaker er uavklart. Det blir sannsynligvis et politisk spørsmål å finne en løsning. Vi har imidlertid ikke gjort planforslaget avhengig av en tunnelløsning for E18 E!8. Vi har tilpasset en bebyggelse med næringsbygg mot E18 og kan bruke dagens undergang mot fjorden. Det er likevel en uholdbar situasjon som vi trenger en avklaring på, for å få realisert bygaten og flere av byggeprosjektene mellom Skøyen stasjon og E18, sier Wasstøl.

Tingstuåsen er tatt ut av planområdet som tidligere opplyst

Les også:

- Ikke betongsosialisme

Skanska gir opp å rive Randklev-huset på Røa

Slik blir Ullern IFs nye flerbrukshall

Følg Akersposten på Facebook