Byutviklingsutvalget i Oslo bystyre var tirsdag 16/8 på befaring til Røa. Det var Plan- og bygningsetatens (PBE) avslag på Skanskas ønske om å bygge høye bygg i Røa sentrum som sto på dagsordenen. Befaringen var ledet av den myndige utvalgsleder James Stove Lorentzen (H). Han forkynte at det kun var byggehøyder som skulle vurderes. Han avslo å drøfte Skanskas byggeprosjekt og løsningenes innvirkning på Røa bymiljø.

Vestre Akers Bydelsutvalg har i lang tid tverrpolitisk støttet Røa Vels løsningskonsept. Røa Vel ønsker å la det gamle «Hårfintbygget» fra midten av 1800-tallet stå der det står og bruke plassen rundt til et grønt og miljøvennlig oppholdsområde. Samtidig sikrer vi at dagens meget benyttete gangvei mellom Røa-krysset og T-banestasjonen kan opprustes og bli en hyggelig del i Røas nye sentrum.

Det er oppsiktsvekkende at Byutviklingsutvalget ikke tar seg tid til å drøfte miljømessige gevinster på Røa med tre utbyggere klare til å bygge (Skanska, Beliggenhet Holding med nytt «blåbygg» og Dypro på ESSO-tomten). Jeg minner om at vi er i starten av valgkampen om den politiske makten i Oslo. Høyres byrådskandidat, Eirik Lae Solberg, har allerede forsikret om at han har bedre boligpolitikk høyt på sin agenda. Jeg synes det ville vært rimelig, og ikke minst ønskelig, at Bystyrets Byutviklingsutvalg, med Høyre i førersetet, rådde på seg, med Røa som et godt case, en utveksling om hva de ulike partiene legger i et godt bymiljø. Vi har nok av utredninger og dokumenter som lovpriser og beskriver god byutvikling. Men livet består i å realisere, ikke bare skrive og holde taler.

Det er sjelden at et tverrpolitisk lokalt Bydelsutvalg står sammen med den lokale befolkningen. Vi skulle tro at det politiske mantra om «medinnflytelse» var oppfylt. Byutviklingsutvalget vil i sitt møte om SKANSKA-saken 24/8 bli en test på dette. Vår innstendige oppfordring er at utvalget sier nei til klagen og sørger for at Skanska må gå en runde til. Da kan de la deres flinke arkitekt Lund&Slaatto Arkitekter utarbeide en ny byggesøknad hvor det gamle Røa-huset står, og ikke blokk D. Det er bare å studere de foreliggende 3D-illustrasjonene som viser de to løsningene, så ser alle hvilken løsning som gir menneskene som bor og besøker Røa nye sentrum størst miljømessig gevinst, med trivsel og gode opplevelser. 80 prosent i Akerspostens gallup støttet Røa Vels konsept.

Jostein Albert Refsnes, Røa Vel