MONTEBELLO: Rundt 550 leiligheter vil med tiden se dagens lys på Statnett-tomten, men ting tar tid.

- Det er et prosjekt som er i stadig endring og som blant annet er avhengig av at dagens høyspentlinjer inn til Smestad transformatorstasjon blir fjernet og når det skjer. Samtidig er tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetatene og fra nærmiljø samt politikere en del av dette, sier daglig leder av Husebyplatået AS, Tom Bratlie.

Allerede dette året

Bratli tar med Akersposten på en rundtur på området og starter med et to-etasjers bygg på området (merket 1 på skisse-journ.anm)

- Dette er et bygg vi har kjøpt og som vi overtar på fredag. Her tenker vi oss et hus fylt med aktiviteter fra nærmiljøet, med blant annet enkle kulturaktiviteter. Dette ønsker vi å dra i gang allerede dette året og da trenger vi innspill fra nærmiljøet. Vi oppfordrer dem som har ideer til bruk av huset til å ta kontakt med oss, sier Bratlie.

Huset kalles forøvrig Sibir, uten at opprinnelsen til navnet er kjent.

- Dette blir også et fint utgangspunkt for aktiviteter utendørs. Vi tenker oss utemøbler foran her, hvor det kanskje blir mulig å ta seg en kopp kaffe eller en øl etter hvert. Rett frem blir det et åpent grøntområde med plass til lek og andre aktiviteter (2). Ideen er at det skal bli et fint sentrum for nabolaget, sier Bratlie.

Saken fortsetter under bildene

Nytt friområde

- Flere har vært opptatt av at en stor del av dagens friområde blir borte med utbygging av Statnett-tomten. Hva gjør dere med dette?

- Vi erstatter friområdet gjennom å legge det litt lenger ned mot dagens muffestasjon, som med tiden vil forsvinne. Opp mot T-banen planlegger vi akebakke og foran blir det et stort grøntområde med plass til ballek og andre aktiviteter (3). Barn og unges aktivitetsområde blir ivaretatt, sier Bratlie, som tar oss videre på området.

Håper på tunnel

Hva som skjer med alle kraftledningene og når ting vil skje er et åpent spørsmål og påvirker naturligvis byggeplanene for området.

- Vi er naturligvis i stor grad prisgitt Statnetts planer. I likhet med alle som bor langs kraftlinjen som kommer fra Ringerike, er jeg glad for at Statnett har besluttet å ta denne ned. Samtidig er det liten sannsynlighet for at en ny hovedkraftlinje vil bli lagt i den gamle traseen. Det er fremdeles ikke avgjort om den nye kraftlinjen fra Hamang i Bærum skal gå i luften eller i tunnel. Statnett har planlagt et muffehus som ser ut til å være rundt ti meter høytpå andre siden av t-banelinjen, om de vedtar at linjen skal gå i luft. Det blir ikke pent å se på og i likhet med nabolaget har vi i Husebyplatået AS anbefalt tunnelalternativet i vårt høringsinnspill. Det skaper helt andre muligheter og frigjør et viktig grøntområde.

Les også februar 2019: Sterk reduksjon av høyder og antall boliger på Husebyplatået

Endrer bygg og skolevei

Bratlie tar frem skisser av byggeplanene som også viser at utformingen av byggene har endret karakter.

- Vi har i større grad tatt hensyn til og fremhevet betydningen av gode sol og lysforhold sammen med god utsikt. Vi har nedtrappede etasjehøyder på så å si alle byggene, samtidig som vi har skapt større rom mellom byggene med gode grøntarealer. Vi har også gjort ganske store endringer på kontorbygget tegnet av Geir Grung (4), med en sterkere nedtrapping av bygningsmassen mot nabolaget. Samtidig har vi beholdt selve formen som ivaretar den originale arkitekturen. Vi har også innarbeidet skoleveien (5) fra Husebybakken og gjennom området, hvor vi hele veien legger opp til gode overganger på nettverket av gangveier. Hovedåren (6) tvers gjennom området blir bilfri og er først og fremst tilegnet syklende og gående, sier Bratlie.

Han kan også fortelle at de jobber med å få på plass barnehage (7) på baksiden av Noreveien 26.

- Hvordan er så dialogen med nabolaget om endringen av planene?

- Nå har det vært stille en stund. Til høsten går vi i gang med dialogen med nærmiljøet igjen. I mellomtiden har vi hatt møter med eldrerådet i bydelen og barne- og ungdomsrådet. Tilbakespill fra disse har vært nyttige for oss, avslutter Bratlie.

Følg Akersposten på Facebook