Som mange antakelig kjenner til, er Bydel Vestre Aker i en krevende økonomisk situasjon. Det er iverksatt et omfattende arbeid der "hver sten snus" for å bringe bydelens drift i balanse.

Desto gledeligere er det at da bydelsutvalget den 15. desember behandlet bydelens budsjett for 2023, vedtok et enstemmig bydelsutvalg forslaget fra de borgerlige partiene med ordlyden "Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren i løpet av første halvår 2023 åpne et fritidstilbud for ungdom øst i bydelen fra 2023, samlokalisert med Vinderen seniorsenter. (...)".

Med dette vedtaket har bydelsutvalget sørget for at det blir etablert et etterlengtet tilbud for ungdom i området og sikret videre drift av Vinderen seniorsenter i tillegg til seniorsentrene på Røa og Diakonveien Omsorg+, samt ungdomsklubben B7 på Hovseter.

Det skal bli spennende å se hvilke positive synergieffekter samlokaliseringen på Vinderen kan gi, både for seniorer og for ungdom. Fra andre steder er det gode erfaringer med at ungdom og seniorer kommer nærmere hverandre. Mulighetene er der, nå også på Vinderen!