Bymiljøetatens forslag om å selge Tryvannstårnet til private er en gledelig nyhet ikke bare for oss som bor i Vestre Aker, men for hele byen. I tillegg håper vi i Fremskrittspartiet på støtte i bystyret til å forlenge t-banen helt opp til tårnet. Det vil gjøre både opplevelsen og tilgjengeligheten enda bedre.

Tryvannstårnet har ruvet over hovedstaden i godt over en mannsalder, men dessverre endt som et spøkelsestårn siden det ble stengt for besøkende i 2005. Nå kan Bymiljøetatens gjennomgang av kommunens enorme eiendomsmasse gi oss muligheten til å skape byens råeste utkikkspunkt, med både restaurant og kafé, som vil bidra med arbeidsplasser og aktivitet i bydelen.

Over hele byen finner man tydelige spor av kommunens trang til å eie bygninger av alle typer og størrelser, helt uten tanker om hva de skal brukes til, og dessverre er mange av disse i dag ikke overraskende i svært dårlig stand. Forhåpentligvis er den allergiske holdningen til private initiativ over, og Tryvannstårnet bør bli en av de første bygningene som selges.

Christian Ringnes sine planer er utvilsomt ambisiøse, men han har tidligere vist både vilje og evne til å gjennomføre store prosjekter som kommer Oslos innbyggere til gode, for eksempel på Ekeberg. På Tryvann må en fremtidig eier investere store summer bare for å gjøre tårnet trygt for besøkende, men på sikt kan det bli et prakteksempel på god gjenbruk av gamle bygninger.

Det forutsetter blant annet at byantikvaren er fleksibel og endringsvillig, det er tross alt få alternative bruksområder for et gammelt radiotårn. Aksepterer man ikke nødvendige endringer for trygg og moderne drift blir tårnet stående like tomt og forlatt som i dag, og vil sannsynligvis rives om et tiår eller to grunnet manglende vedlikehold.

I tillegg til nødvendige byggetillatelser bør kommunen også investere i Holmenkollbanen. For å gjøre både tårnet, skibakken og naturen rundt tilgjengelig for alle har Fremskrittspartiet gjentatte ganger foreslått en forlengelse av banen helt opp til Tryvannstårnet. Dessverre er få andre partier enige med oss i dette, men vi håper den nye interessen for Tryvannsområdet kan gjøre det til en realitet.