KRAGSKOGEN: Spleis gjøres det nå et forsøk på å samle inn 50.000 kroner til å legge kunstgress og sette opp et ballfangernett på grusbanen. Når Akersposten skriver dette, er det kommet inn 10.850 kroner.

Bydel Vestre Aker har en av de laveste dekningene av fotballbaner, så dette er nødvendig, sier en av ildsjelene bak prosjektet, Einar Eide-Fredriksen, til Akersposten. - Banen har vært en grusslette siden den ble opprettet i forbindelse med utbyggingen her i 1980.

Han anslår at det må være minst 500 barn som bor i nærområdet til banen.

– Her er det snakk om en bane som brukes til uorganisert trening og aktivitet for de yngste barna. Det er en løkke der man kan spille løkkefotball. Hit skal foreldre trygt kunne sende barna sine, sier han.

– Hva koster prosjektet?

– Budsjettet er på en million kroner, før man kan trekke fra momsen. Vi har noe penger, blant annet har vi fått 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Og så har vi en kronerulling, og vi får noe spillemidler. Jeg har tro på at vi kommer i havn, men ingenting kommer av seg selv, sier Eide-Fredriksen, som bor i Kragskogen. Til daglig er han daglig leder i Heming.

Han legger til at minst to barnehager også bruker banen fast.

Ber om hjelp på Spleis

«Folkens! Vi trenger hjelp fra rause givere! Vi har fått lov av kommunen å oppgradere denne grusbanen (...), men det koster penger med litt grunnarbeid og miljøvennlig kunstgress. Alle monner drar eller gi så det svir - du velger selv.»

Det skriver Einar Eide-Fredriksen, på Facebook. Han har også lagt inn en tekst på Spleis, der han blant annet skriver om prosjektet:

Midt i «Kragskogen» et skogsområde som ble solgt av veidirektør Krags arvinger til Oslo Kommune og utbygget av Selvaag i 1980, ligger en liten grusbane til fotball i friområdet. Området er bebygget med blokker, rekkehus og tomannsboliger, men med store friarealer som skog og noe gressbakker. Og denne grusbanen. Det er over 450 eierseksjoner som sokner til banen og som har bilfri adkomst til banen. Det er den eneste fotballbanen foreldre kan sende barna sine til uten at de må krysse veier og bevege seg i trafikken. Den er middels brukt, og vil bli vesentlig mer brukt med kunstgress.

Eide-Fredriksen skriver også at initiativtakere til prosjektet er småbarnsforeldre i området, som ønsker et nærmiljøtiltak, et sted der barna kan samles, leke og spille fotball.

Til våren?

«Vi har i dialog med Bydel Vestre Aker fått en langsiktig leieavtale med Oslo Kommune som gjør at vi kan søke spillemidler og etablere kunstgress og ballfangernett på banen. Med godt samarbeid med bydel, omkringliggende sameier og idrettslag, dugnadsinnsats, støtte fra donatorer, kan arbeidet utføres våren 2023,"» skriver han og fortsetter:

«Vi har hentet inn tilbud fra kunstgressleverandører og grunnentreprenører, så kostnaden for bygging er uten store spørsmålstegn. Vi har godt samarbeid med lokal vaktmester som har utstyr til å feie/vedlikeholde banen. Kunstgresset vil være sandfylt og etter alle moderne miljøstandarder. Ingen gummigranulat vil lekke til naturen omkring. Driftskostnadene etter etablering vil være minimale.

Banen er 18 x 30 meter, og vil få ballfangernett på alle sider. Det vil ikke etableres lys slik at ikke naboer forstyrres.

Vi antar at banen vil være til nytte for mellom 500 og 1000 barn i området.»

På sin egen Facebook-side avslutter Eide-Fredriksen oppfordringen slik: «Alle som gir får gratis straffekonk på den nye banen, jeg står!»

Her finner du Spleis-aksjonen for kunstgressbane i Kragskogen.