De stasjonsnære områdene i vår bydel er og har lenge vært svært belastet av all pendlerparkering på dagtid og av hensetting av biler og hengere og annet over lang tid.

Soneinndelt beboerparkering innebærer at barna og beboerne i et område prioriteres og at fremmedparkering reduseres betraktelig. Prisene varierer etter tid og biltype. Gateparkering for beboere koster i dag 5400 kroner per år for fossilbil og 1620 kroner for elbil, mens gjesteparkering over fire timer koster 261 kroner per døgn for fossilbil, 78 kroner for elbil.

I det nylig framlagte Oslo-budsjettet er det foreslått å differensiere satsene mellom ytre og indre by – såpass at Aftenposten kalte «bileiere i ytre by budsjettets «vinnere»». Omtrent ¾ av Oslos parkeringsplasser i det kommunale veinettet består i dag av beboer- og andre avgiftsplasser.

Vi har lenge forsøkt og foreslått at bydelsutvalget er seg sitt ansvar bevisst og tar i bruk dette ene tiltaket for tryggere og mer trafikksikre veier som bydelen selv har myndighet over. «Mer beboerparkering – mindre fremmedparkering!» (akersposten.no)

Andre tiltak for trafikksikkerhet og trafikkregulering er det bymiljøetaten som har ansvar for. Bydelen har i de senere årene fått mange henvendelser fra innbyggere som har ønsket beboerparkeing i sine veier. Dette er et område der vi lokalpolitikere virkelig har mulighet til å opptre som et aktivt ombud for våre innbyggere.

Fra før har bydelsutvalget innført en forsøksordning med beboerparkering i Frøen-området og i Holmengrenda basert på ettertrykkelige anmodninger fra beboerne i disse områdene. I tillegg til de mange henvendelsene fra Vinderen, har bydelen også mottatt søknader fra beboere i Gamle Hovsetervei og Luftfartsveien og fra Finnhaugveien på Røa. Et knapt mindretall i bydelsutvalget i går (AP, SV, V og MDG) ønsket også imøtekomme disse søknadene fra beboerne, men det ble avvist av Høyre-flertallet (7 Høyre, 1 Frp). Samme flertall avviste også å gjøre beboerparkeringsordningen på Frøen og i Holmengrenda permanente.

Det er gledelig at Høyre-flertallet endelig har innsett at vi selv har kunnet gjøre noe med de farlige og kaotiske trafikkforholdene på Vinderen. Det gir oss tro på at kraften i de bedre argumenter kan virke også i en lokalpolitisk sammenheng. Men hvorfor ikke tilsvarende søknader fra beboere rundt Hovseter og Røa blir tilgodesett, men avvist uten begrunnelse – er vanskelig å forstå.